W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Opieka stomatologiczna w lubelskich szkołach

19.09.201913:29

Zgodnie ze zmianą ustawy o opiece zdrowotnej dla uczniów w szkole zapewniona ma być kompleksowa opieka medyczna, w tym lekarza stomatologa. W Lublinie gabinety stomatologiczne w placówkach funkcjonują od ponad 10 lat, dzięki czemu zapewniamy opiekę medyczną blisko 6 tysiącom uczniów rocznie i realizujemy miejski program profilaktyki próchnicy przeznaczając na ten cel co roku ponad 600 tysięcy zł.

Miasto Lublin od 2007 roku z własnej inicjatywy sukcesywnie realizuje działania w zakresie profilaktyki próchnicy. Przesłanką do wdrożenia programu było ograniczenie kontraktowania usług stomatologicznych w gabinetach szkolnych przez NFZ. Wówczas duża część dzieci i młodzieży nie mogła skorzystać z nieodpłatnych usług stomatologicznych w szkole, a korzystanie z nich w prywatnych gabinetach stanowiło i nadal stanowi barierę finansową dla rodziców. Podjęcie tych działań umożliwiło także posiadanie bazy gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na terenie lubelskich szkół.

W Lublinie gabinety stomatologiczne we wszystkich szkołach funkcjonują od ponad 10 lat i mają zawarte z miastem umowy najmu na czas nieokreślony lub są to umowy czasowe, które są na bieżąco odnawiane. Uczniowie 65 szkół korzystają z gabinetów stomatologicznych (2 z nich znajdują się poza budynkiem szkoły). Gabinety te posiadają kontrakt z NFZ a dodatkowo realizują miejski program profilaktyki próchnicy zębów, z którego korzysta co roku około 6 tysięcy uczniów.

Każdego roku z budżetu miasta na program przekazywana jest kwota ponad 600 tys. zł., w trybie konkursowym podmiotom medycznym udzielającym konkretnych świadczeń stomatologicznych dzieciom i młodzieży uczęszczających do lubelskich placówek oświatowo-wychowawczych.

W ramach miejskiego programu finansowana jest profilaktyka przeciw próchnicza obejmująca lakowanie i lakierowanie zębów oraz leczenie zębów kompozytami światłoutwardzalnymi dla dzieci i młodzieży kształcących się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych do ukończenia 18 roku życia wszystkich zębów górnych i dolnych, z wyłączeniem przednich zębów górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). W przypadku uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi jest stosowane do wszystkich zębów. Działania medyczne wspierane są działaniami edukacyjnymi skierowanymi zarówno do uczniów jak i ich rodziców. Szkolny gabinet stomatologiczny znacznie zwiększa dostępność do leczenia i profilaktyki stomatologicznej dla uczniów i stanowi uzupełnienie świadczeń oferowanych przez NFZ.