W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podsumowanie programu „Jedz z Głową”

Podsumowanie programu „Jedz z Głową”
05.01.202212:14

Problemy z nadwagą, otyłość i słaba wydolność u dużej części lubelskich uczniów to wyniki badań przeprowadzonych w ramach realizowanego w latach 2019-2021 r. programu „Jedz z głową”. Jego drugim elementem była akcja edukacyjna dotycząca zdrowego odżywiania skierowana nie tylko do uczniów, ale także ich rodziców oraz pracowników stołówek z 37 szkół podstawowych Lublina. Program pomógł w diagnozowaniu stanu zdrowia uczniów klas I-III i wdrożeniu odpowiednich działań, które mają niwelować stwierdzone problemy zdrowotne i zapobiegać ich negatywnym skutkom w późniejszym życiu.

– Dane uzyskane dzięki realizacji programu wskazują, że wśród lubelskich dzieci, podobnie jak i w całej Polsce, istnieje problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Niewątpliwie ma na to wpływ wystąpienie epidemii, która pociągnęła za sobą konieczność nauki zdalnej i ograniczenia aktywności fizycznej. Wyniki programu „Jedz z głową” wyraźnie pokazują, jak bardzo potrzebne są działania promujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie. Istotne jest przekazywanie tych zasad zwłaszcza dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za ich żywienie. Podjęte działania profilaktyczne pomogą zminimalizować problemy związane z nieprawidłowymi nawykami – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zakończyła się kolejna edycja programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”. W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe określające wskaźnik BMI, ciśnienie tętnicze krwi oraz wydolność fizyczną wśród uczniów. W badaniach wzięło udział 4575 uczniów, których rodzice/opiekunowie wyrazili na to zgodę. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono nadwagę u 1521 uczniów oraz otyłość u 435 uczniów. Rodzice dzieci otrzymali wyniki badań oraz informacje o konieczności przeprowadzenia konsultacji medycznych dla dzieci, u których stwierdzono problemy zdrowotne.

Istotnym elementem programu były zajęcia edukacji zdrowotnej dotyczące prawidłowego odżywiania, przeznaczone dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników stołówek szkolnych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zajęcia były prowadzone głównie w formie on-line.

Nauce i promowaniu zasad zdrowego odżywiania służyły organizowane w ramach programu konkursy plastyczne. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta tworzyli prace na temat właściwego stylu życia, wykorzystane jako ilustracje do kalendarzy. Natomiast kadra stołówek szkolnych brała udział w konkursie, który miał na celu wyłonić placówkę, której kuchnia najlepiej planuje i przygotowuje posiłki dla uczniów.

Program „Jedz z głową” będzie nadal realizowany w latach 2022-2024. Jego odbiorcami będą uczniowie klas I-III lubelskich szkół podstawowych. Badania, zajęcia edukacyjne i promujące zdrowy styl życia i żywienia obejmą grupę uczniów klas I, która rozpocznie naukę w roku szkolnym 2022/2023 i kontynuowane będą w latach następnych do grudnia 2024 r.