W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pompy insulinowe dla Szpitala Dziecięcego

Pompy insulinowe dla Szpitala Dziecięcego
01.03.202312:30

20 nowoczesnych pomp insulinowych trafiło do pacjentów oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. To kolejny element wsparcia udzielanego przez UNICEF dzięki porozumieniu z Miastem Lublin.

Współpraca nawiązana przez nas z UNICEF pozwala świadczyć szerokie wsparcie w wielu obszarach zarówno mieszkańcom i mieszkankom Lublina, jak i uchodźcom i uchodźczyniom
z ogarniętej wojną Ukrainy, dla których nasze miasto stało się drugim domem. Szczególnie ważna jest pomoc w zakresie ochrony zdrowia. Specjalistyczny sprzęt do leczenia małych pacjentów
z cukrzycą pozwoli na objęcie ich skuteczną i nowoczesną terapią, co zabezpieczy przed rozwojem choroby i umożliwi dalszy rozwój i naukę – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Nowoczesne pompy insulinowe przekazano na Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii. Urządzenia służą do kontrolowanego, stałego wlewu insulin dla dzieci i są koordynowane z systemem monitorowania glikemii.

Niektóre z przybywających do nas dzieci były już leczone w Ukrainie z powodu cukrzycy typu 1, natomiast u części dzieci zachorowanie wystąpiło już po przyjeździe do Polski. Cukrzyca jest często ujawniana w stanie dużego stresu, a ostatnie miesiące były dla naszych nowych pacjentów niewątpliwie źródłem bardzo trudnych doświadczeń. Nowoczesne sposoby terapii i monitoringu glikemii pozwolą na wyrównanie choroby wymagającej stałej podaży insuliny, a tym samym znacznie opóźnią wystąpienie ewentualnych powikłań – mówi prof. Iwona Beń-Skowronek, Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Podpisane 20 czerwca 2022 roku porozumienie pomiędzy Miastem a UNICEF przewiduje przekazanie Lublinowi blisko 19 mln zł w formie gotówkowej i darów rzeczowych. Głównym celem współpracy z międzynarodową organizacją jest wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji. Do tej pory w ramach porozumienia zrealizowano szereg działań służących zarówno uchodźcom z Ukrainy, jak i dotychczasowym mieszkańcom Lublina.

Jednym z głównym obszarów, którego dotyczy współpraca jest ochrona zdrowia i zapewnienie wyposażenia medycznego. Specjalistyczny aparat USG do badania gałki ocznej, trafił już do Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Drobny sprzęt, m.in. inhalatory pneumatyczne, komory inhalacyjne przekazano do miejsc zakwaterowania, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy. Dla 20 dzieci wymagających korekty wzroku zorganizowano lekarską pomoc okulistyczną oraz zakupiono okulary korekcyjne. Doposażono również 84 gabinety pomocy medycznej w lubelskich szkołach, w których z pomocy pielęgniarskiej w każdym miesiącu korzysta kilka tysięcy dzieci.

Dzięki wspólnym działaniom Miasta i UNICEF uruchomiono Spilno, czyli miejsce wsparcia i integracji dla dzieci oraz młodzieży, przekazano fundusze na zapewnienie wyżywienia i środków higieny osobistej dla uchodźców w punktach noclegowych, zakupiono materiały edukacyjne i książki dla bibliotek, zorganizowano wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych czy zakup żywności do miejskiego punktu wydawania paczek żywnościowych.

Ważnym elementem współpracy jest również wsparcie w obszarze edukacji. Dzięki pomocy UNICEF do lubelskich szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, doposażenie kuchni i stołówki czy specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto nauczyciele z 22 lubelskich placówek, do których uczęszcza najwięcej dzieci z Ukrainy otrzymali 44 laptopy do przygotowania i prowadzenia lekcji. Środki przekazane przez organizację pozwoliły również na stworzenie przestrzeni integracyjnych w 18 szkołach prowadzonych przez Miasto. Realizowane są także integracyjne zajęcia sportowe dla polskich i ukraińskich dzieci. Dodatkowo, w ramach współpracy w miejskich placówkach oświatowych zatrudniono psychologów, asystentów międzykulturowych, logopedów, tłumaczy i asystentów uczniów z niepełnosprawnością, co ułatwia objęcie profesjonalnym wsparciem zarówno uczniów, ich rodziców czy opiekunów, jak i szkolnej kadry. W ramach współpracy uruchomiono ponadto kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów będących obywatelami Ukrainy, a także kursy języka ukraińskiego dla lubelskich nauczycieli. Dodatkowo, realizowane są szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie pomocy uczniom w radzeniu sobie ze skutkami konfliktu zbrojnego.

W kolejnych miesiącach 2023 roku planowana jest kontynuacja współpracy. Zakres wsparcia zostanie ustalony na przełomie I i II kwartału 2023 r.