W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Profilaktyka dla mieszkańców Lublina

Profilaktyka dla mieszkańców Lublina
25.09.201812:46

Miasto kontynuuje różnorodne programy zdrowotne i bezpłatną profilaktykę dla mieszkańców i po raz kolejny otrzymaliśmy wyróżnienie tytułem „Lidera w zakresie profilaktyki grypy”.

Miasto Lublin Liderem w zakresie profilaktyki grypy

W dniu 12 września br. podczas X Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2018 w Warszawie, Miasto Lublin za zasługi na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia otrzymało tytuł "Lidera w zakresie profilaktyki grypy". Tytuł ten przyznany został przez kapitułę Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. dra hab. Adama Antczaka.

Miasto Lublin program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia organizuje już od 2007 roku.

Wysiłek i zaangażowanie władz samorządowych Lublina w zakresie profilaktyki zdrowotnej został doceniony przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy już po raz kolejny. W 2014 roku Miasto otrzymało tytuł "Lidera w zwalczaniu grypy", a w 2016 roku przyznano tytuł "Eksperta w profilaktyce grypy".

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy nagradza samorządy realizujące programy zdrowotne w dziedzinie profilaktyki grypy. Celem Programu w ramach którego odbywa się Doroczna Debata Ekspertów Flu Forum jest budowanie świadomości Polaków w zakresie zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań. Debata Flu Forum jest najważniejszym spotkaniem dotyczącym grypy i jej konsekwencji. Biorą w niej udział niezależni eksperci medyczni i przedstawiciele instytucji publicznych.

Programy profilaktyki zdrowotnej

Obecnie realizowane są  następujące programy polityki zdrowotnej:

1) Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

 W tym roku Program jest realizowany od 3 września br. do 20 listopada lub do  momentu wyczerpania szczepionek. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do przychodni realizujących program bez względu na to do jakiego podmiotu leczniczego są zapisane.  Wykaz podmiotów medycznych realizujących program znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Planujemy w br. zaszczepić 8750 osób powyżej 65 roku życia, za kwotę 350 tys. zł.

Program ten Miasto Lublin realizuje i finansuje już od 2007 r. Dotychczas na szczepienia przeciw grypie wydatkowaliśmy ponad 2,4 mln zł. i zaszczepiliśmy około 75 tys. seniorów.

2) Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół w 2018 r.

 W roku 2018 kontynuowany jest program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Lublin. Świadczenia realizowane są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w szkolnych gabinetach stomatologicznych lub w gabinetach stomatologicznych usytuowanych w bliskiej odległości od szkoły (opieka stomatologiczna sprawowana jest na terenie 64 szkół). W roku bieżącym planujemy przebadać i leczyć ok. 6 000 uczniów, za kwotę 500 tys. zł. Świadczenia stomatologiczne obejmują profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów kompozytami światło utwardzalnymi. Program realizowany jest od 3 września do 30 listopada 2018 r. lub  do wykorzystania przyznanych środków. Świadczenia stomatologiczne będą  wykonywane u dzieci i młodzieży, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w programie.

3) Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin

Od 24 września do 30 listopada 2018 r. w lubelskich szkołach realizowany będzie  „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin”. Program pozwoli na diagnostykę 2000 dzieci z II klas. W roku bieżącym przeznaczamy na ten cel 100 tys. zł. Wykaz szkół na terenie, których realizowany będzie program znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

4) Program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Program jest skierowany do dziewcząt urodzonych w 2006 roku będących mieszkankami Lublina. Program realizowany jest do 20 listopada 2018 r. lub do momentu wyczerpania szczepionek i jest jedną z form profilaktyki raka szyjki macicy.  Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do przychodni realizujących program, bez względu do jakiego podmiotu są zapisane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Wykaz podmiotów medycznych realizujących program znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Planujemy w roku bieżącym zaszczepić 700 dziewczynek 12- letnich za kwotę 196 tys. zł.

5) Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci 3  letnich.

Program jest skierowany do dzieci urodzonych w roku 2015 i będzie realizowany do 20 listopada 2018 r. lub do momentu wyczerpania szczepionek. Planujemy zaszczepić 1000 dzieci w wieku 3 lat. Koszt działań w tym roku to 250 tys. zł. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do przychodni realizujących program, bez względu na to do jakiego podmiotu leczniczego dziecko jest zapisane. Wykaz podmiotów medycznych realizujących program znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

6) Program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym.

W roku 2018  program realizowany będzie w dwóch hospicjach działających na terenie Miasta Lublin:

  • Hospicjum Dobrego Samarytanina w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym
  • Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w zakresie opieki paliatywnej                          i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym

Program będzie realizowany do 20 grudnia 2018 r. Na realizację świadczeń w ramach programu zaangażowano środki finansowe w wysokości 217 954 zł.

W ramach działań prozdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta w roku bieżącym planujemy jeszcze rozpoczęcie programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych. Jest to program diagnostyczno- edukacyjny, którego celem jest zmniejszenie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim świadomości o problemie jakim jest nadwaga i otyłość. Planowane w bieżącym roku działania w tym zakresie zmierzać będą do przygotowania kadry do edukacji dzieci i młodzieży.

Marsz Różowej Wstążki

Ponadto zapraszamy do organizowanego w ramach profilaktyki raka piersi Marszu Różowej Wstążki. Marsz odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 14.00. Rozpoczynamy na Placu Litewskim i barwnym pochodem przejdziemy pod Ratusz. Będzie to okazja do przypomnienia o potrzebie wykonywania badań mammograficznych.

Lublin dla zdrowia psychicznego”.

Niezależnie od w/w programów prowadzone są działania prozdrowotne w obszarze zdrowia psychicznego naszych mieszkańców. Realizujemy w tym obszarze projekt pod nazwą: „Lublin dla zdrowia psychicznego”. Projekt jest współfinansowany z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznym”. Wysokość dotacji wynosi 56 088 zł. i 14 022 zł. wkład własny.

Łączna wartość projektu 70 110 zł. W ramach projektu organizowane są min. spotkania informacyjno-edukacyjne na temat problematyki zaburzeń psychicznych i ochrony zdrowia psychicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych (30 spotkań),

warsztaty dla pracowników socjalnych i dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat problematyki zaburzeń psychicznych, spotkania dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Planowane jest też spotkanie integracyjne dla mieszkańców Lublina w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 30 października 2018 r. - Centrum Spotkania Kultur – godz. 18.00 wraz z koncertem w wykonaniu Natalii Wilk i Tomasza Momota oraz spektaklem w wykonaniu uczestników Teatroterapii Lubelskiej: „Opera kartoflana” w reż. Marii Pietruszy-Budzyńskiej.

Również w obszarze zdrowia psychicznego trwają prace zmierzające do przedłożenia Radzie Miasta strategii działań w tym obszarze pod nazwą Miejski program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2022. Uchwalenie tego dokumentu pozwoli na zwiększenie działań w obszarze zdrowia psychicznego adresowanych do mieszkańców miasta.

Lokalna Kampania pod nazwą „Dopalacze - droga donikąd”

W dniu 11 października 2018 r. o godzinie 9.00 w Trybunale Koronnym odbędzie się konferencja podsumowująca Lokalną Kampanię pod nazwą „Dopalacze - droga donikąd”. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców w internatach i bursach, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowych realizujących działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Lokalna Kampania pod nazwą Dopalacze - droga donikąd realizowana była w trzech etapach i trwała od 2015 do 2018 roku. Celem ww. konferencji będzie podsumowanie działań prowadzonych w ramach poszczególnych etapów kampanii .