W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rodzina 500+
27.01.201611:31

Zakończyły się krajowe konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z zapowiedziami rządu, program Rodzina 500+ ma działać od kwietnia 2016 roku. Miasto Lublin rozpoczęło przygotowania do wdrożenia programu, którego realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

  • Liczba potencjalnych świadczeniobiorców (wstępne szacunki)

Z danych jakimi dysponujemy na ten moment wynika, że na terenie Miasta Lublin zameldowanych jest 38 057 rodzin w których wychowuje się 56 223 dzieci poniżej 18 roku życia. Zatem wzrost świadczeniobiorców będzie w tym przypadku znaczący. Trudno jednak w tym momencie wskazać, ile z tych rodzin będzie uprawnionych do pomocy na pierwsze dziecko, gdyż nie dysponujemy pełnymi informacjami na temat ich sytuacji ekonomicznej. Nie posiadamy również danych na temat rodzin mieszkających w Lublinie, wskazujących Lublin jako ośrodek swoich interesów życiowych, a nie zameldowanych w naszym mieście.

  • Koszty związane z realizacją programu

Na podstawie liczby rodzin zameldowanych w Lublinie, a wychowujących dzieci do 18 roku życia, wyliczono, że roczny koszt realizacji świadczenia wychowawczego wyniesie 337 338 000 zł. ( 56 223 dzieci do 18 roku życia x 500 zł x 12 miesięcy). Dodatkowo na terenie Miasta Lublin uprawnionych do dodatku wychowawczego będzie ponad 500 dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia. Roczny koszt wypłaty dodatku wychowawczego wyniesie zatem blisko 3 000 000 zł. (dodatek wychowawczy, w ramach zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza również projektowana ustawa).

Przy wskazanych wyżej danych szacunkowych i założeniu, że samorządy otrzymają 2% dotacji celowej na obsługę programu rodzina 500+ Na obsługę realizacji powyższego zadania Miasto Lublin w skali roku winno otrzymać kwotę 6 746 760 zł. Nie wiadomo jednak jakie ostateczne założenia w tym zakresie przyjmie rząd. W sytuacji gdy środki na obsługę zadania przekazane przez rząd okażą się niewystarczające i Miasto Lublin będzie zmuszone finansować tę obsługę z własnego budżetu, będziemy domagali się zwrotu wyłożonych na ten cel kwot.

  • Zapewnienie kadry do realizacji programu

Wobec liczby rodzin potencjalnie uprawnionych do świadczenia wychowawczego szacujemy, że celem zapewnienia sprawnej obsługi programu rodzina 500+ niezbędny będzie wzrost kadry o około 35 etatów
(w tym są pracownicy merytoryczni, obsługa księgowa oraz gońcy). Koszt wynagrodzeń nowych pracowników w skali roku wyniesie około 1 799 201 zł.

Planujemy zatrudnienie około 20 stażystów do realizacji programu oraz przeszkolenie dotychczasowych pracowników, jak i nowo zatrudnionych oraz stażystów do realizacji zadania.

  • Organizacja pracy w związku z realizacją programu rodzina 500+

Przewidujemy reorganizację pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie i utworzenie nowych komórek organizacyjnych. Niezbędne będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury informatycznej i zakup niezbędnego wyposażenia.

Rozważana jest możliwość przyjmowania wniosków nie tylko w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, ale również w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, celem zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi programu.