W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trzy lata Programu "PoZdro!" w Lublinie

Trzy lata Programu "PoZdro!" w Lublinie
26.06.201714:30

Zakończyła się trzecia i ostatnia już edycja badań, tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover, w Lublinie. W ciągu trzech lat Fundacja Medicover objęła badaniami przesiewowymi 4652 uczniów, w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne znalazło się 784 gimnazjalistów. W tym roku szkolnym swój stan zdrowia sprawdziło 66 proc. uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych, z czego 328 (15,9 proc.) znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Program PoZdro! rozpoczął się w Lublinie w roku szkolnym 2014/2015. Do tej pory badaniami przesiewowymi objętych zostało 4652 (60,2 proc.) dzieci, a 784 (16,8 proc. wszystkich przebadanych) zostało zakwalifikowanych do dwuletniej i bezpłatnej specjalistycznej opieki. W trzeciej edycji Programu PoZdro!, tj. w roku szkolnym 2016/2017, przebadanych zostało 1857 uczniów (prawie 66 proc.) z 35 (w samym Lublinie – 29) lubelskich gimnazjów, pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, z czego 328 (15,9 proc.) zostało zaproszonych do konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem ekspertów składającym się z lekarza, dietetyka, trenera i psychologa. Młodzież ta, wraz z opiekunami, odbędzie w ciągu najbliższych dwóch lat, 32 indywidualne spotkania ze specjalistami.

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach wszystkich trzech edycji Programu PoZdro! Fundacji Medicover w Lublinie wskazują, że:

  • Nadwaga i otyłość występują u 22,5% przebadanych nastolatków (aż 23% w III edycji).
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 15,4% badanych (12,6% w III edycji).
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem aż 73,9% jego uczestników (aż 76,5% w III edycji).
  • Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,9% badanych (60,7% w III edycji, w I edycji – 82,3%).
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,2% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (8,1% w III edycji).

W trzeciej edycji, 328 uczniów, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). W ciągu trzech lat trwania Programu w Lublinie, w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych znalazło się 784 dzieci. 35 rodzin ukończyło już dwuletni cykl spotkań ze specjalistami i zmieniło swój styl życia na sprzyjający zdrowiu. Ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne wśród tych rodzin zdecydowanie się zmniejszyło – mówi Jolanta Karwat, dietetyk PoZdro!– Jest to dowód na to, że na zagrożenie cukrzycą typu 2 – która przez Światową Organizację Zdrowia określona została jako epidemia XXI wieku – istnieje recepta.

Skuteczność działań profilaktycznych potwierdzają też rezultaty programów polityki zdrowotnej prowadzonych przez Miasto Lublin.

Lubelski samorząd realizuje szereg programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, m.in. rozpoczęty w 2010 roku, program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Efekty, ukazane w m.in. w badaniach i raportach Fundacji Medicover, są ­ bardzo widoczne – odsetek młodzieży z wadami postawy zmniejszył się w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 20 proc. (z 82,3 proc. badanych w roku szkolnych 2014/2015 do 60,7 proc. w 2016/2017). Jest to kolejny przykład na to, że działania prewencyjne stanowią fundament w walce z chorobami cywilizacyjnymi – dodaje dr Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Od startu Programu PoZdro! w Lublinie w marcu 2015, zrealizowanych zostało 18 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 500 osób. Byli to nie tylko sami uczestnicy Programu, ale także członkowie ich rodzin. W szkoleniach dla personelu szkół, opartych o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole), przygotowywanych i realizowanych przez Fundację Medicover, uczestniczyło 47 nauczycieli z 25 gimnazjów. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszą się popularnością – w 13 treningach wzięło udział w sumie prawie 780 osób, a w warsztatach kulinarnych – 150 osób. W 2017 roku Fundacja Medicover zainicjowała specjalne grupy wsparcia dla rodziców – dotychczas rodziny mogły trzykrotnie skorzystać z dobrowolnych warsztatów z psychologiem i wymienić się doświadczeniami z Programu.

Lekcje Multimedialne PoZdro!,  które z sukcesem zrealizowane zostały w ponad 450 szkołach na terenie całego kraju, stały się inspiracją do dalszych działań prozdrowotnych w tych placówkach. Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie zorganizowało Tydzień Zdrowia PoZdro! w roku szkolnym 2015/2016 – od poniedziałku do piątku młodzież malowała, gotowała i piekła, brała udział w wykładach specjalistów, rozwiązywała quizy, oglądała pokazy ćwiczeń fizycznych, oceniała składy codziennych produktów żywnościowych, tworzyła projekty plakatów promujących zdrowie.  

Inspiracją do zorganizowania Tygodnia Zdrowia był oczywiście Program PoZdro! realizowany przez Fundację Medicover w naszej szkole. Działania podejmowane w ramach Programu przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów i rodziców w zakresie postaw prozdrowotnych. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zwiększyć w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych wagę edukacji zdrowotnej – podkreśla Katarzyna Korościk, Dyrektor Gimnazjum numer 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

To nie jedyne działania prowadzone przez Fundację Medicover na terenie Lublina. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wolontariusze Programu PoZdro! zorganizowali i włączyli się w wiele inicjatyw mających na celu poprawę zdrowia mieszkańców. Dzięki działalności Fundacji, swój stan zdrowia sprawdziło prawie 1500 lublinian.