W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

V Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

V Lubelskie Dni Promujące Zdrowie
26.05.201708:05

Miasto zachęca do zadbania o swoje zdrowie organizując bezpłatne konsultacje medyczne i dietetyczne dla mieszkańców, zajęcia pozwalające na poznanie zdrowego stylu życia i konferencje dotyczące profilaktyki uzależnień, czy chorób zakaźnych. Jednym z najważniejszych wydarzeń tych dni będzie Gala Jubileuszowa Programu Rodzina Trzy Plus zaplanowana na środę, 31 maja.

Wydarzenia promujące zdrowie w Lublinie
maj – czerwiec 2017r.

 • Rodzinny Festyn Zdrowotny odbędzie się w środę (31 maja), na Placu przy Centrum Kultury w godz. 14:00 – 19:00. Festyn będzie imprezą otwartą dla mieszkańców Lublina. W programie min. porady zdrowotne, profilaktyczne, dietetyczne, w zakresie profilaktyki uzależnień oraz badania profilaktyczne - pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi, dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, masy ciała i składu ciała. Podczas Festynu odbędzie się finał olimpiady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz liczne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Partnerami Urzędu Miasta w organizacji Festynu są min. lubelskie podmioty branży medycznej, spożywczej, organizacje pozarządowe, MOPR.
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Obchodzony w najbliższy wtorek (30 maja) Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest świętem ogólnopolskim, które zostało ustanowione przez Sejm w 2006 r. Święto jest uhonorowaniem tych osób, które zdecydowały się stworzyć prawdziwy, rodzinny dom dzieciom pozbawianym opieki rodzicielskiej. Podczas Festynu osoby zainteresowane będą mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego, dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego.
 • Gala Jubileuszowa Programu Rodzina Trzy Plus. Równolegle z wydarzeniami Festynu w środę (31 maja) w Centrum Kultury o godz. 16:00 rozpocznie się jubileusz Programu „Rodzina Trzy Plus”. W ramach Jubileuszu 700 lecia Miasta szczególnego podkreślenia wymaga rola rodziny i jej wpływ na rozwój Miasta. W tym roku przypada 5-lecie realizacji Programu „Rodzina Trzy Plus”. Od pięciu lat Miasto Lublin z sukcesem tworzy przychylne warunki dla rodzin wielodzietnych, podkreślając ich znaczenie dla społeczeństwa. Program ten nie mógłby być realizowany bez udziału Partnerów sfery biznesowej. Partycypacja biznesu w budowaniu i kreowaniu Programu była i jest najważniejszym ogniwem. Prezydent Miasta Lublin wyrażając swoją wdzięczność za wkład i zaangażowanie na rzecz lubelskich dużych rodzin podczas uroczystej Gali Jubileuszowej 5-lecia Programu "Rodzina Trzy Plus" uhonoruje 56-u Parterów Programu „Rodzina Trzy Plus” medalem okolicznościowym., tj. tych, którzy współpracują z miastem od samego początku Programu.

Gala będzie także okazją do podkreślenia znaczenia rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich wielkie serca i umiejętność dzielenia się miłością. Podczas uroczystości uhonorowane będą lubelskie rodziny, które zapewniły osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzyły im prawdziwy dom (6 rodzin). Oprawą artystyczną uroczystości będzie występ dzieci z lubelskich żłobków i przedstawienie o wielokulturowym Lublinie w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 35 w Lublinie.

Podczas uroczystości jubileuszowej odbędzie się również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin”. Konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Lublin z okazji jubileuszu Programu ”Rodzina Trzy Plus” odbył się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w dniu 13 maja br. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej. Praca miała obrazować i odwoływać się do: formy spędzania wolnego czasu z rodziną, co mnie w Lublinie inspiruje, a także co mi się podoba w moim mieście. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowali specjaliści w dziedzinie sztuk pięknych: dr hab. szt. Maria Polakowska-Prokopiak - profesor nadzwyczajny UMCS w Lublinie oraz dr hab. Maria Sękowska - adiunkt UMCS w Lublinie.

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Profilaktyka chorób zakaźnych. Narodowy Program Zwalczania Grypy”, która odbędzie się w dniach 1 - 2 czerwca 2017 r. w Collegium Universum ul. Chodźki 1. Organizatorem konferencji jest Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wspólnie z Urzędem Miasta Lublin. Wykłady będą miały charakter otwarty dla mieszkańców Lublina.
 • Bezpłatne konsultacje, porady i badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w podmiotach na terenie Miasta Lublin. W dniach 29 maja - 2 czerwca 2017 r. będzie można skorzystać z bogatej oferty wydarzeń o charakterze promującym zdrowie. W ofercie są propozycje bezpłatnych badań laboratoryjnych, porad medycznych, porad dietetycznych, poradnictwa w zakresie uzależnień a także wykłady zdrowotne oraz wydarzenia sportowe.
 • „III Międzyżłobkowy Festiwal Piosenki” odbędzie się z okazji Dnia Dziecka, w dniu 1 czerwca. W tym roku tematem przewodnim jest miasto Lublin, jako Miasto świętujące jubileusz 700-lecia. Celem festiwalu jest prezentacja i rozwój umiejętności i talentów w działaniach wychowanków lubelskich żłobków, ukazanie ich wrażliwości artystycznej, integracja społeczności żłobkowej i rozwijanie kontaktów społecznych wśród rodziców, opiekunów i pracowników żłobków. W trakcie festiwalu wystąpi lubelski przewodnik Pani Beata Jawor, która zaprezentuje dzieciom i zebranym gościom fragment historii naszego miasta.

We wszystkich żłobkach publicznych w Lublinie w trakcie roku były zorganizowane warsztaty plastyczne związane z tematyką i historią naszego miasta. Rodzice wspólnie z dziećmi wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu prac plastycznych, które będą prezentowane podczas festiwalu. Piknik i Międzyżłobkowy Festiwal Piosenki odbędzie się 1 czerwca 2017 r. w Amfiteatrze Parafii Rzymskokatolickiej Al. Kraśnicka 76 (Poczekajka). W ogrodzie parafialnym organizujemy zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

W ramach V Lubelskich Dni Promujących Zdrowie odbędzie się na terenie miasta szereg imprez z zakresu profilaktyki uzależnień (maj – czerwiec 2017 r.)

 1. 26 maja 2017 r. w godz. 14.00 – 19.00 teren Przedszkola nr 59 ul. Niepodległości 12 A w Lublinie - impreza profilaktyczna „Żyj zdrowo i wesoło”, która ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych. W programie imprezy przewidziane są animacje dla dzieci takie jak: malowanie twarzy, bańki mydlane, występy klauna, dmuchane zjeżdżalnie, konkurs plastyczny malowania kredą na asfalcie o tematyce profilaktycznej pt. „Mamo, Tato nie pij przy mnie”. Prowadzone będą pogadanki o nałogach i zagrożeniach jakie ze sobą niosą uzależnienia. Impreza ma pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym na sportowo bez używek. Uczestnicy festynu mają nauczyć się podejmowania właściwych decyzji związanych ze zdrowym stylem życia i kulturą fizyczną.
 2. 27 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00 teren Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady ul. Kruczkowskiego 49 w Lublinie - „Festyn Rodzinny – Bezpieczne Wakacje”, który ma na celu promowanie wolnych od uzależnień form spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W programie imprezy przewidziane są pokazy sprzętu wojskowego, pokazy straży pożarnej, pokazy sztukmistrzów, koncert muzyczny, dmuchane zjeżdżalnie, jazda bryczką, kucyki, gry i zabawy, konkursy profilaktyczne i plastyczne z nagrodami, zawody sportowe itp. Mieszkańcy Lublina będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad na temat problemów uzależnień, sposobów rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 3. 29 maja 2017 r. w godz. 8.00 – 13.00 teren boiska sportowego w wąwozie przy rondzie im. gen. Leona Berbeckiego w Lublinie - impreza profilaktyczna „W zdrowym ciele trzeźwy umysł”, która ma na celu promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. W programie imprezy przewidziane są animacje i zabawy, turniej piłki nożnej, pokazy sportów walki, konkursy i scenki profilaktyczne
 4. 31 maja 2017 r. w godz. 8.00 – 16.00 Zespół Szkół Nr 8 ul. Krężnicka 156 w Lublinie - miniolimpiada profilaktyczno-sportowa dla uczniów lubelskich gimnazjów przy Zespole Szkół Nr 8. Celem jest promowanie sportu i aktywności ruchowej jako alternatywy wobec spożywania alkoholu oraz kształtowanie prawidłowych wzorców postępowania i promowanie zdrowego stylu życia.
 5. 3 czerwca 2017 r. w godz. 12.00 – 17.00 teren campingu należącego do MOSiR nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - impreza profilaktyczna „Kajakiem po zdrowie i trzeźwy umysł”, która ma na celu propagowanie spędzania wolnego czasu bez używek, stworzenie uczestnikom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany, atrakcyjny i bezpieczny. W programie imprezy przewidziane są spływ kajakowy, wycieczka rowerowa, quizy i zagadki profilaktyczne, warsztaty z pedagogiki cyrku, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, zawody sportowe.
 6. 7 czerwca 2017 r. godz. 18.30 Hala MOSiR „Bystrzyca” Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie - koncert profilaktyczny „NIEĆPA 2017” z udziałem zespołu „Sto %” oraz MARGARET. Koncert kierowany jest do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin, pracowników organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
 7. 10 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 – 14.00 teren Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Skrzydła” ul. Jutrzenki 22 w Lublinie - impreza profilaktyczna „Zdrowe pokolenia bez nałogów”, która ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu bez używek. W programie imprezy przewidziane są pokazy sprzętu służbowego Policji, Straży Pożarnej, turniej tenisa stołowego, pokazy gry w koszykówkę, rugby, konkursy plastyczne i profilaktyczne, projekcja filmów profilaktycznych, porady w zakresie problemów uzależnień.
 8. 12 czerwca 2017 r. godzina 10.00 Trybunał Koronny ul. Rynek 1 w Lublinie - konferencja „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu”, która ma na celu zwiększenie wiedzy na temat umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych, zdefiniowania potrzeb i kierunków działań w zakresie zapobiegania oraz przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych. Adresatami konferencji będą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym dyrektorzy lubelskich placówek oświatowych, nauczyciele, organizacje pozarządowe, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej. Zapraszamy także rodziców.
 9. 24 czerwca 2017 r. w godz. 15.00 – 20.00 teren SPA Orkana Sp. z o.o. ul. Szaserów 2 w Lublinie - impreza profilaktyczna, która ma celu zwiększenie świadomości uczestników na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie, aktywność fizyczną i życie rodzinne. W programie imprezy przewidziane są zajęcia z animatorami czasu wolnego, konkursy, udzielane będą porady na temat problemów uzależnień, szkód wynikających z nadużywania alkoholu i rozpoznawania zachowań ryzykownych.

Pliki do pobrania