W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zdrowe i sportowe dni w szkołach

Zdrowe i sportowe dni w szkołach
06.12.202313:01

Wydział Zdrowia i Profilaktyki przy współpracy z lubelskimi placówkami oświatowymi organizują miniolimpiady profilaktyczno-sportowe. Głównym celem tych wydarzeń jest propagowanie aktywnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.

„Pływam - nie używam” to olimpiada profilaktyczna, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie. W programie olimpiady przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, między innymi zawody sportowe, pokazy, gry i zabawy, konkursy profilaktyczne z nagrodami. Uczniowie klas I-IV oraz klas V-VIII będą rywalizować w sztafetach pływackich. Rywalizacja sportowa poprzedzona będzie wystąpieniami Olimpijczyków Otylii Jędrzejczak i Mariusza Siembidy na temat „Moja droga sportowa – bez uzależnień”. W trakcie olimpiady prowadzone będą działania upowszechniające i pogłębiające wiedzę uczestników na temat szkodliwych skutków używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. W olimpiadzie weźmie udział około 700 uczniów z lubelskich szkół podstawowych.

 „Wolę być wzorem niż używkowym potworem” to hasło tygodnia sportowo-profilaktycznego w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. W dniach 4-8 grudnia 2023 r. zaplanowano działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, zdrowia psychicznego oraz upowszechniające wiedzę na temat szkodliwych skutków używania alkoholu czy narkotyków oraz innych uzależnień behawioralnych. W trakcie całego tygodnia przewidziano prelekcje dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej na temat wczesnej profilaktyki uzależnień oraz rozpoznawania symptomów zagrożenia. Podczas miniolimpiady uczniowie będą rywalizować w zawodach sportowych z różnych dyscyplin sportowych. Przewidziano także konkurs z nagrodami na planszową lub interaktywną grę profilaktyczną. W działaniach profilaktycznych weźmie udział około 1200 uczniów.

„Po zdrowie i trzeźwy umysł” to impreza sportowo-profilaktyczna, która odbędzie się w dniach 11-14 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie. Wśród uczniów zostaną przeprowadzone zajęcia profilaktyczne mające na celu profilaktykę uzależnień oraz omówienie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Odbędą się również szkolne zawody sportowe. Uczestnicy będą zachęcani do aktywności fizycznej, jako sposobu spędzania czasu wolnego. Uczniowie będą mieli okazję do międzyklasowego współzawodnictwa zgodnie z zasadami fair play. Zorganizowana zostanie również wystawa przygotowanych przez uczniów plakatów informacyjnych podsumowujących zajęcia profilaktyczne, w których dzieci brały udział. Impreza zaplanowana została dla około 200 uczniów.

„Mikołajkowo zdrowo i sportowo” to turniej profilaktyczno-sportowy, który odbędzie się w dniach 13-20 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 46 w Lublinie. Podczas turnieju prowadzone będą działania profilaktyczne mające na celu rozwijanie i kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz pokazanie możliwości uczestniczenia w edukacji poprzez sport i zabawę. Uczniowie wykonają prace plastyczne o tematyce profilaktycznej pod hasłem „Narkotyki, alkohol? Nie! Jestem czysty”, z których powstanie wystawa plakatów. Uczniowie będą również rywalizować w różnych konkurencjach sportowych. Dla uczestników biorących udział w konkursach profilaktycznych oraz w rywalizacji sportowej przewidziane są dyplomy i nagrody. W turnieju weźmie udział około 160 uczniów.

Miniolimpiady sfinansowane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.