W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zdrowy Lublin – programy profilaktyczne

Zdrowy Lublin – programy profilaktyczne
22.09.201710:44

Lublin jak co roku oferuje bezpłatne programy szczepień, z których mogą skorzystać mieszkańcy. Planowane jest zaszczepienie przeciwko grypie 7 270 seniorów, 960 dzieci 3-letnich przeciwko pneumokokom oraz 714 dziewczynek 12-letnich przeciw HPV. W ramach nowo opracowywanego Lubelskiego Programu Profilaktyki Nadwagi i Otyłości miasto chce kontynuować działania mające na celu poprawę zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

1. Od 11 września 2017 r. realizowany jest program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Program ten wpisuje się w działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej na rzecz lubelskich seniorów.

Program realizowany będzie do momentu wyczerpania szczepionek, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2017 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 43 przychodni realizujących szczepienia, bez względu na to do jakiego podmiotu leczniczego zapisany jest pacjent, decyduje jedynie kolejność zgłoszeń. Wykaz realizatorów programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.zdrowie.eu).

W roku 2017 Miasto Lublin "w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia" otrzymało tytuł "Lidera w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy". Tytuł ten przyznany jest przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Ceremonia wręczenia odbyła się w dniu 14 września br. w Sejmie RP. Innowacyjność w tym przypadku oznacza propagowanie stosowania szczepionki o szerszym spektrum oddziaływania, zapewniającej szerszą ochronę przed zachorowaniem na grypę.

Wysiłek i zaangażowanie władz samorządowych Lublina w zakresie profilaktyki zdrowotnej został doceniony przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy już po raz kolejny. W 2014 roku Miasto otrzymało tytuł Lidera w zwalczaniu grypy, a w 2016 roku przyznano tytuł Eksperta w profilaktyce grypy.

W 2017 r. planujemy zaszczepić 7 270 osób, na kwotę blisko 300 tys. zł. Koszt jednej szczepionki (jaką ponosi miasto) to 40 zł.

SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM

Od 11 września realizowany jest program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci 3-letnich urodzonych w 2014 roku, mieszkańców Miasta Lublin.

Program będzie realizowany do momentu wyczerpania szczepionek, nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2017 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do przychodni realizujących program, bez względu na to do jakiego podmiotu leczniczego są zapisane. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wykaz realizatorów programu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Szczepienie przeciw pneumokokom będzie realizowane jeszcze przez dwa kolejne lata tj. w roku 2018 i 2019 do czasu kiedy wszystkie dzieci będą mogły korzystać z programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, który obowiązuje od stycznia br. ale dotyczy tylko dzieci urodzonych po styczniu 2017 r. W bieżącym roku planowanych do zaszczepienia jest 960 dzieci na kwotę 240 tys. zł. Kalkulowany koszt szczepienia (koszt po stronie Miasta) to 250 zł.

SZCZEPIENIA HPV

Od maja 2017 roku realizowany jest program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-letnich dziewczynek mieszkanek Miasta Lublin. Celem szczepień jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy wśród Lublinianek. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest najczęstszą przyczyną powstawania tej choroby.

W roku 2017 są szczepione dziewczynki urodzone w 2005 roku. Program będzie realizowany do 15 grudnia 2017 r. lub do momentu wyczerpania szczepionek.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do przychodni realizujących program, bez względu do jakiego podmiotu są zapisane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczepienie składa się z dwóch dawek szczepionki. Przed każdym podaniem dawki szczepionki, tak jak przed każdym szczepieniem, dziewczynki są badane przez lekarza rodzinnego. Nie jest to badanie ginekologiczne. Koszty szczepienia w całości pokrywane są z budżetu Miasta Lublin.

W bieżącym roku planowanych jest 714 szczepień na kwotę blisko 160 tys. zł. Kalkulowany koszt szczepienia jednej dawki szczepionki do programu to 140,00 zł. Schemat szczepienia obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Od października rozpoczynamy też realizację programu profilaktyki wad postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych oraz wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych.

Celem programu profilaktyki wad postawy jest zapobieganie ich rozwojowi oraz poprawa funkcji narządu ruchu u dzieci poprzez wczesne wykrywanie wad postawy. Koszt programu profilaktyki wad postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych wynosi 20 000 zł.

Celem programu wczesnego wykrywania wad wzroku jest zapobieganie rozwojowi wad wzroku i poprawa funkcji narządu wzroku poprzez wczesne ich wykrywanie. Koszt programu wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie miasta Lublin to blisko 50 tys. zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W LUBLINIE

Powołując się na dane zawarte w informacji przedstawionej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wynika, iż przeprowadzone w latach 2007-2010 przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” badania wskazują, że nadwaga i otyłość dotyczy około 22% chłopców i 18% dziewczynek w szkołach podstawowych w Polsce.

Z danych uzyskanych w ramach realizowanego w latach 2015 – 2017 na terenie Lublina Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” wynika, iż nadwaga i otyłość została stwierdzona u ponad 20% młodzieży w I klasie gimnazjum (Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro” realizowany był na mocy porozumienia Gminy Lublin z Fundacją Medicover i kierowany był do uczniów klas I gimnazjum). Program polegał na przeprowadzeniu badań przesiewowych u uczniów w zakresie masy ciała, określenia ciśnienia tętniczego krwi, postawy ciała oraz diagnostyki wzroku. Na podstawie wyników badań, dzieci wraz z rodzinami były kwalifikowane do dalszej opieki na okres dwóch lat. Obejmuje ona opiekę specjalistyczną oferowaną przez lekarza, dietetyka, trenera aktywności fizycznej oraz psychologa. W czasie trwania programu szkoły otrzymywały wsparcie edukacyjne w zakresie kształtowania prozdrowotnego stylu życia wśród uczniów.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Programu PoZdro w Lublinie w latach 2015 – 2017 wśród uczniów I klas gimnazjów przedstawia Tabela nr 1, która znajduje się w załączeniu.

LUBELSKI PROGRAM PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI

Aktualnie wobec zbliżającego się końca realizacji programu PoZdro, przeprowadziliśmy konkurs na opracowanie programu profilaktyki nadwagi i otyłości skierowanego do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, czyli najbardziej zagrożonych dzieci wchodzących w wiek dojrzewania.

Podmiotem wybranym w drodze postępowania konkursowego został Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Planowany program profilaktyki nadwagi i otyłości skierowany będzie do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, ich środowiska szkolnego oraz środowiska domowego. Projekt programu będzie realizowany przez 3 lata. Założeniem programu jest objęcie uczniów ze wszystkich lubelskich szkół podstawowych, po wcześniejszej zgodzie rodziców. Warunkiem realizacji programu oprócz kwestii finansowych jest uzyskanie pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program planowany jest do realizacji w latach 2018 – 2020.

JEDZ Z GŁOWĄ

Miasto Lublin od kilku lat w szkołach podstawowych realizuje program „Jedz z Głową”. Corocznie w ramach realizowanego programu przeprowadzony jest konkurs na promocję zdrowego odżywiania kierowany do uczniów i nauczycieli klas 1 - 3 szkół podstawowych oraz pracowników stołówek szkolnych. Istotą programu jest też organizowanie szkoleń na temat zasad żywienia, zasad prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży w placówkach szkolno–wychowawczych oraz ich właściwego stosowania w przygotowywanych posiłkach. Szkolenie kierowane jest do dyrektorów lubelskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz do osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

1000 PIERWSZYCH DNI DLA ZDROWIA W ŻŁOBKACH

Program jest poświęcony edukacji żywieniowej rodziców i opiekunów dzieci do 3. roku życia. W ramach programu prowadzone są warsztaty edukacyjne dla opiekunów i rodziców a dla dzieci różnorodne konkursy i zajęcia. Zasady prawidłowego odżywiania dzieci do 3 rż. są wdrożone do praktyki funkcjonowania lubelskich żłobków publicznych. Program realizowany jest w ramach grantu Fundacji Nutricia.

Pliki do pobrania