W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Abramowice i Głusk

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Abramowice i Głusk
12.01.202213:07

11 stycznia odbyło się czwarte spotkanie w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Tym razem Prezydent Miasta Lublin i jego Zastępcy spotkali się z mieszkańcami dzielnic Abramowice i Głusk.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejnym etapem Projektu będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.

– Dotychczasowe spotkania, które odbyły się w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic” wyraźnie pokazały, że poszczególne dzielnice mają różne priorytety – od zagadnień związanych z poprawą infrastruktury drogowej po zadania w obszarze aktywności kulturalnej i społecznej. Prace w ramach Projektu pozwolą doprecyzować potrzeby i wyzwania stojące przed każdą z dzielnic i w efekcie umożliwią przygotowanie planów ich dalszego rozwoju. Dlatego zachęcam do udziału w kolejnych spotkaniach w dzielnicach i merytorycznej dyskusji o tym, jak powinny one wyglądać w perspektywie najbliższych lat – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas spotkania z mieszkańcami dzielnic Abramowice i Głusk poruszono m.in. tematy budowy i remontów ulic, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pielęgnacji terenów zielonych oraz utworzenia domu kultury.

Jedną z pierwszych kwestii, jaka została podniesiona przez mieszkańców była potrzeba utworzenia domu kultury w dzielnicy Głusk. Przy okazji omawiania tego tematu, wybrzmiała także prośba o wsparcie funkcjonowania Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk”, w tym w szczególności o stworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla działalności Zespołu. Duże zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziły zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dopytywano przede wszystkim o terminy zakończenia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. Podniesiono również temat rosnącego ruchu samochodowego na ul. Głuskiej, która jest ważnym szlakiem komunikacyjnym także dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Podczas spotkania padły ponadto pytania o planowaną przebudowę ulicy Zorza i możliwość zmiany organizacji ruchu na ul. Zdrowej.

 

Mieszkańcy dzielnicy Głusk poruszyli również kwestię sąsiedztwa dużych zakładów przemysłowych, które są uciążliwe dla otoczenia ze względu na hałas jaki generują. Uczestnicy spotkania zgłaszali także potrzebę zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 3, która łączy dzielnicę Głusk z centrum miasta. W kwestii zieleni mieszkańcy wskazywali na konieczność ochrony i zagospodarowania terenów doliny Czerniejówki oraz dopytywali o przeprowadzone w grudniu 2021 r. nasadzenia drzew na jednym ze skrzyżowań w dzielnicy Głusk. Padły również pytania o realizację projektu Budżetu Obywatelskiego – „Teren rekreacyjno – sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk” oraz o możliwość budowy nowych domów na działkach zlokalizowanych w okolicy cmentarza. Podniesiono także zagadnienia budowy sieci światłowodowej na tym obszarze oraz wsparcia jedynej w Lublinie Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie dzielnicy Głusk. Ponadto obecna na spotkaniu Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie możliwości podłączenia budynku Ośrodka do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Wydarzenie odbyło się 11 stycznia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Zdrowej. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych; Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecny był także Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Kalendarz wydarzeń Plan dla Dzielnic

<

02.06.2023

>

Maj 2023

Czerwiec 2023

Lipiec 2023

Sierpień 2023

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5