W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Aktualności

20.05.201914:57
Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
czytaj więcej
16.05.201913:23
Już 300 mieszkańców i mieszkanek Lublina może złożyć projekt obywatelski do Rady Miasta. Na opinie do przygotowanej propozycji tych zasad czekamy do 10 czerwca 2019 r.
czytaj więcej
28.03.201913:38
To już VI edycja Budżetu Obywatelskiego. Od 1 kwietnia czekamy na nowe projekty, które będą realizowane w 2020 roku. Mieszkańcy mają czas na ich złożenie do 6 maja. Od tego roku wprowadzonych zostanie kilka zmian. Każda osoba będzie mogła zagłosować na 4 projekty, które zostaną podzielone na dzielnicowe (2 głosy) i ogólnomiejskie (2 głosy). Wymagane jest także uzyskanie poparcia dwóch osób. Bez zmian pozostaje kwota do rozdysponowania - 15 mln zł.
czytaj więcej
20.03.201912:27
Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 28 marca 2019 r. o godz. 16:00 przy ul. Lubartowskiej 77 w Lublinie odbędzie się spotaknie, na które zapraszamy wszystkich meiszkańców.
czytaj więcej
18.03.201910:10
Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w obszarze północno-wschodnim miasta. Uwagi można składać do 30 kwietnia 2019 r.
czytaj więcej
18.03.201913:05
15 kwietnia mija termin składania wniosków do projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - obszar zachodni.
czytaj więcej
18.03.201913:36
30 kwietnia mija termin składania wniosków do projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - w obszarze położonym pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką.
czytaj więcej
18.03.201913:55
Do 15 kwietnia mają Państwo możliwość złożenia wniosków do projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego.
czytaj więcej
13.03.201908:51
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje rozpoczynają się 20 marca i potrwają do 19 kwietnia 2019 r.
czytaj więcej
21.02.201916:14
Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w statutach określających funkcjonowanie Rad Dzielnic.
czytaj więcej
08.02.201914:40
Czekamy na opinie o propozycji zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin regulującego funkcjonowanie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Mają one być podstawowymi forami dyskusji tematycznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi a konkretnymi wydziałami Urzędu Miasta Lublin.
czytaj więcej
18.01.201911:02
Przedstawiamy raport z konsultacji do projektu uchwały w sprawie zmian wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
czytaj więcej
15.01.201918:14
Wspólnie z autorem projektu proponujemy w zwycięskim projekcie Budżetu Obywatelskiego wprowadzenie zmian. Zmiana polega na zastąpieniu remontu wybudowanych już alejek w wąwozie pomiędzy LSM a Czubami na wykonanie brakującego odcinka alejki pomiędzy ogródkami działkowymi.
czytaj więcej
09.01.201915:25
Przedstawiamy raport z konsultacji w przedmiocie zasad VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
czytaj więcej
09.01.201910:24
Przedstawiamy raport z konsultacji do projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
czytaj więcej
27.12.201809:38
Przedstawiamy raport z konsultacji wraz z zestawieniem uwag do projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przygotowane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Lublin.
czytaj więcej
24.12.201807:00
24grudnia rozpoczynamy konsultacje w zakresie zmian wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących zmiany wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.
czytaj więcej
24.12.201807:00
Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców i mieszkanek Lublina w sprawie zmiany uchwały nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin
czytaj więcej
21.12.201814:41
Spotkanie otwarte odbędzie się 10 stycznia (czwartek) o godz. 16:00 w Ratuszu (sala sesyjna) - chcemy poznać Twoją opinię na temat proponowanych zmian w zasadach funkcjonowania Rad Dzielnic
czytaj więcej
17.12.201812:52
1 lutego 2019 roku mija termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - rejon Czechówka Śródmieście - CZĘŚĆ II.
czytaj więcej
04.12.201811:27
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców o działaniach realizowanych przez Miasto Lublin w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
czytaj więcej
14.11.201814:31
Prezydent Miasta Lublin zaprasza do konsultacji w formie pisemnego wyrażania opinii w zakresie podmiotowym i przedmiotowym projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w Latach 2019 – 2021.
czytaj więcej
31.10.201814:37
Wczuj się w klimat! Ruszyły konsultacje Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowane jest na czwartek (15 listopada) o godz. 17.00 w siedzibie Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin
czytaj więcej
26.10.201810:34
Ja co roku zapraszamy do dyskusji na temat regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku konieczne jest uwzględnienie zmian, które wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Na opinie czekamy do 30 listopada.
czytaj więcej
24.10.201809:18
Od wtorku (23 października) ruszają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. Na uwagi czekamy do 12 listopada.
czytaj więcej
23.10.201809:47
Ruszyły konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, jak również wnosić uwagi do rozwiązań zaproponowanych w programie do 12 listopada
czytaj więcej
03.09.201808:35
7 października mija termin zgłaszania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Krochmalnej. Na dyskusję publiczną zapraszamy 17 września 2018 r. o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.
czytaj więcej
03.09.201808:48
Do 17 października czekamy na uwagi dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - zmiana dotyczy rej. ul. Kameralnej i rej. Spółdzielczości Pracy. Projekt zmiany planu udostępniony zostanie od 10 września do 2 października 2018 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Wydziału Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.
czytaj więcej
31.08.201815:09
Do 2 października można zgłaszać uwagi nt. projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przyszłego dworca metropolitarnego. Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godzinie 16:00 w Ratuszu, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2.
czytaj więcej
19.06.201812:44
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Lublina w sprawie projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022.
czytaj więcej
30.05.201815:53
Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców i mieszkanek Lublina w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin”. Zapraszamy do przesyłania uwag oraz na dyżur konsultacyjny.
czytaj więcej
23.03.201812:17
W kwietniu rozpoczyna się kolejna seria spotkań poświęconych projektowi studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Z zapisami studium można się zapoznać na miejskim GeoPortalu (www.geoportal.lublin.eu), w dziale Planowanie Przestrzenne.
czytaj więcej
15.03.201808:38
Ruszają konsultacje dotyczące przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin. Każdy z nas może zdecydować o rozdysponowaniu 15 mln złotych.
czytaj więcej
06.03.201816:01
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie „Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?”
czytaj więcej
01.03.201813:06
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego.
czytaj więcej
01.03.201810:08
Konsultacje społeczne - wdrożenia małych aktywności inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości wybranych przestrzeni publicznych w obszarze ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza
czytaj więcej
20.02.201809:01
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
czytaj więcej
13.02.201814:10
Włącz się w działania na rzecz adaptacji Lublina do zmian klimatu! Zapraszamy na otwarte spotkanie we wtorek (20 lutego) o godz. 17.00 w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. bernardyńskiej 3 (Pałac Parysów)
czytaj więcej
06.02.201815:06
Prezydent Miasta ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie projektów skierowanych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu 2018 i zlokalizowanych w okolicy ulicy Kunickiego
czytaj więcej
19.01.201809:33
Rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem Miejskiego planu adaptacji dla Lublina. Teraz również mieszkańcy mogą włączyć się w ten proces - konsultacje społeczne trwają już tylko do końca lutego!
czytaj więcej
13.12.201711:26
Zakończyły się konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie stypendiów za wyniki sportowe.
czytaj więcej
08.12.201712:20
Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach trwających konsultacji zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie.
czytaj więcej
24.11.201715:00
W związku z prośbą Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o wprowadzenie zmian do uchwały rozpoczynamy konsultacje z organizacjami pozarządowymi i Radą Działaności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
czytaj więcej
22.11.201712:07
Prezydent Miasta ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat zagospodarowania rejonu dworca metropolitalnego
czytaj więcej
21.11.201708:36
Zakończył się I etap konsultacji społecznych przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy i mieszkanki miasta zgłosili w sumie 22 propozycje.
czytaj więcej
16.11.201711:19
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka – CZĘŚĆ I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej
06.11.201712:17
Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 j. t.) w związku z § 5 ust. 1 uchwały nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 87, poz. 1593) ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
czytaj więcej
11.10.201714:35
Konsultacje społeczne trwają od 11 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
czytaj więcej
10.10.201713:02
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie zmiany uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków. Konsultacje społeczne trwają od 11 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
czytaj więcej
10.10.201715:01
Zapraszamy organizacje pozarządowe do dyskusji na temat ewentualnych zmian w uchwale nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków.
czytaj więcej
13.09.201708:44
Tworzymy razem przestrzeń dla Felina!
czytaj więcej
23.08.201709:41
W ramach opracowywania „Planu mobilności lubelskiego obszaru funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025” przeprowadzono ankietę mieszkańców LOF. Ankietę przeprowadzono w formie badania typu CAWI (wywiad przeprowadzany elektronicznie z wykorzystaniem stron www), a wypełniło ją 801 osób.
czytaj więcej
09.08.201715:03
Projekt skweru to efekt pierwszej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie otwarte odbędzie się na terenie skweru przy ul. Jagiełły w dniu 20 sierpnia 2017 r., godz. 11:00-14:00
czytaj więcej
18.07.201715:23
W związku z tym zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach: 19 lipca 2017r. o godz. 16.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dotyczyć będzie obszaru Gminy Lublin i skierowane jest do osób i organizacji z terenu Gminy Lublin; 20 lipca 2017r. o godz. 10.00 oraz o godz. 12.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dla pozostałych gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
czytaj więcej
05.07.201709:49
Trwają konsultacje społeczne dotyczące polityki przestrzennej Lublina. Jeszcze do 12 lipca projekt dokumentu studium przestrzennego można obejrzeć w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14
czytaj więcej
30.06.201710:15
Trwają konsultacje projektu planu zagospodarowania dla rejonu dworca PKP. Uwagi do projektu planu można zgłaszać do 14 lipca.
czytaj więcej
28.06.201713:44
Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl "Zaplanujmy razem Słomiany Rynek!" 1 lipca w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70 o godz. 16
czytaj więcej
23.06.201713:12
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie projektu zagospodarowania terenu zwanego „Słomiany Rynek” przy ulicach Kalinowszczyzna i Towarowej.
czytaj więcej
14.06.201714:26
Spotkanie z zespołem projektowym studium, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego przy ul. A. Mickiewicza 24.
czytaj więcej
09.06.201711:11
Zapraszamy na kolejne spotkania dotyczące konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
czytaj więcej
08.06.201714:13
Prezydent Miasta Lublin, ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Lublin w przedmiocie zasad zgłaszania i wyboru projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego.
czytaj więcej
19.05.201708:57
Zapraszamy Państwa na spacer przestrzenny doliną rzeki Czerniejówki w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) o godzinie 10.00 w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym".
czytaj więcej
04.05.201707:30
Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta dotyczą przedłużenia drogi Lubelskiego Lipca ‘80, budowy dworca przy ul. Dworcowej i planowanych w tym zakresie inwestycji
czytaj więcej
28.04.201708:59
Ruszają konsultacje dotyczące przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin.
czytaj więcej
21.04.201710:08
Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym". Poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zebrane wnioski zostaną przekazane do zespołu projektowego miejskiego planu.
czytaj więcej
20.04.201713:00
Miasto rozpoczyna prace nad kolejnym dokumentem, który wskaże strategiczne kierunki rewitalizacji obszarów zdegradowanych
czytaj więcej
06.04.201714:30
Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach, które poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozpoczną się w kwietniu 2017 roku, a zakończą w listopadzie 2017 roku. Konsultacje będą dotyczyć przyszłego zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki.
czytaj więcej
31.03.201721:28
Zapraszamy do dyskusji dotyczącej najważniejszych inwestycji w dzielnicy "Za Cukrownią": przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz kształtu nowego dworca autobusowego. Konsultacje ruszają 4 maja i potrwają miesiąc. Spotkanie otwarte odbędzie się 23 maja o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 17.
czytaj więcej
27.03.201708:40
Projekt nowych zasad konsultacji społecznych w Lublinie został przekazany pod obrady Rady Miasta Lublin. Jednocześnie opublikowano raport z konsultacji zawierający zestawienie uwag wraz z odpowiedziami na nie.
czytaj więcej
14.03.201708:28
Już tylko do 4 kwietnia można wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
czytaj więcej
03.02.201709:41
Wpłynęło 15 głosów pisemnych. Pod dyskusję zostały poddane cztery propozycje zmian dotyczące kwot ograniczających projekty, podziału środków i metody głosowania
czytaj więcej
18.01.201721:05
Czekamy na Państwa uwagi na temat nowego regulaminu konsultacji społecznych w Lublinie przesyłane drogą elektroniczną oraz zapraszamy na spotkanie publiczne 20 lutego o godz. 17:00 w Biurze Partycypacji Społecznej, sala 104
czytaj więcej
27.12.201611:20
Po trzech latach funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy propozycję zmian w nadchodzącej, czwartej edycji BO i zapraszamy do ich konsultacji
czytaj więcej
01.10.201610:06
Rozpoczynają się kolejne konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu "Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie", które odbędą się w dniach 17 sierpnia - 15 października.
czytaj więcej
19.09.201612:27
Ostatni tydzień konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać do końca września na adres: parkludowy@lublin.eu
czytaj więcej
09.08.201616:26
Zapraszamy do dyskusji na temat przyszłorocznego Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi. Dokument ten definiuje zasady współpracy miasta z trzecim sektorem oraz wskazuje tematykę, w której będzie ona się odbywała.
czytaj więcej
05.08.201609:51
Z uwagi na zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie koniecznym jest wprowadzenie zmian w regulaminie funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Przedstawiamy do zaopiniowania ich propozycję.
czytaj więcej
02.08.201614:10
19 lipca 2016 roku spotkaliśmy się wieczorem, by wspólnie przyjrzeć się lubelskiemu deptakowi i jego oświetleniu nocą. Przedstawiamy prezentację podsumowującą spacer badawczy, w którym wzięło udział 21 osób - aktualnych i przeszłych mieszkańców Lublina.
czytaj więcej
19.07.201612:34
Konsultacje w ramach procedury wydawania decyzji o oddziaływaniu na środowisko na budowę bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie
czytaj więcej

Przejdź na Facebook Obywatelski Lublin