W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zielony Budżet: porozmawiajmy o terenie przy ul. Wojciechowskiej

Zielony Budżet: porozmawiajmy o terenie przy ul. Wojciechowskiej
14.10.201909:01

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których efektem ma być koncepcja zagospodarowania zielenią terenu przy pętli autobusowej ul. Wojciechowskiej. Konsultacje odbywają się w ramach Zielonego Budżetu.
 

 1. Przedmiot konsultacji społecznych:

  Projekt zakłada stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej. Teren będzie służyć mieszkańcom jako dojście z pętli autobusowej w głąb dzielnicy i miejsce aktywnego wypoczynku. Skwer w bliskim sąsiedztwie pętli oraz uporządkowanie terenu i wykonanie dodatkowych nasadzeń pozwoli na podniesienie atrakcyjności tego miejsca.
   
 2. Cel konsultacji społecznych:

  Celem jest stworzenie przy współudziale mieszkańców i mieszkanek koncepcji zagospodarowania zielenią Pętli Wojciechowska
  • rozpoznanie terenu, grup interesariuszy i szerokie dotarcie do mieszkańców,
  • zebranie wszystkich inicjatyw i pomysłów na zagospodarowanie terenu oraz rozpoznanie potrzeb poszczególnych grup interesu,
  • wypracowanie konsensusu wspólnie z różnymi grupami interesu i przedstawienie go na dwóch wariantach koncepcji.
 3. Termin konsultacji społecznych:

  Konsultacje społeczne trwają od 15 października 2019 do 31 grudnia 2019.
   
 4. Formy konsultacji społecznych:
   
  • Spotkanie badawcze w dniu 22 listopada, godzina 17.30, Biblioteka Miejska, ul. Sławin 20
  • Przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu (konsultacje@lublin.eu).
  • Wypełnienie formularza online, dostępnego na stronie www.lublin.eu/konsultacje.
 5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:

  Biuro Partycypacji Społecznej
  ul. Bernardyńska 3/107
  20-109 Lublin
  tel. 81 466 2550
   
 6. Inne niezbędne informacje:
 • Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)

Pliki do pobrania