W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Konsultacje zakończone

27.12.201710:55
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu Litewskiego w Lublinie.
czytaj więcej
09.10.201709:56
Zakończyły się konsultacje społeczne w przedmiocie uzupełnienia Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 - 2023
czytaj więcej
09.05.201711:12
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej
25.05.201615:24
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii na temat projektu Regulaminu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
czytaj więcej
01.12.201515:20
Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego za wyniki w sporcie. Uwagi do treści projektu uchwały można zgłaszać w okresie do 11 grudnia 2015 r.
czytaj więcej
20.11.201509:32
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
czytaj więcej
20.11.201509:07
Konsultacje z organizacjami, których statutowym celem działania jest działalność na rzecz osób starszych i seniorów, działających na obszarze gminy Lublin w przedmiocie projektu „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020”
czytaj więcej
20.11.201508:42
Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016 – 2020. Uwagi do treści projektu Programu można zgłaszać w okresie do 9 grudnia 2015 r.
czytaj więcej
20.11.201508:31
Ogłaszamy konsultacje z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”. Konsultacje trwają do dnia 8 grudnia 2015 roku.
czytaj więcej
29.10.201508:43
Prezydent Miasta Lublin zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2018. Termin składania uwag upływa w dniu 19 listopada 2015 r.
czytaj więcej
14.10.201514:33
Przedstawiamy Sprawozdanie z konsultacji w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Lublin, które odbyły się w dniach od 9 do 30 września 2015 r.
czytaj więcej