W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Konsultacje zakończone

01.07.201915:04
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. Konsultacje projektu dokumentu trwały od 16 maja do 10 czerwca.
czytaj więcej
20.05.201914:57
Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
czytaj więcej
27.12.201710:55
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu Litewskiego w Lublinie.
czytaj więcej
09.10.201709:56
Zakończyły się konsultacje społeczne w przedmiocie uzupełnienia Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 - 2023
czytaj więcej
09.05.201711:12
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej
25.05.201615:24
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii na temat projektu Regulaminu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
czytaj więcej
01.12.201515:20
Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego za wyniki w sporcie. Uwagi do treści projektu uchwały można zgłaszać w okresie do 11 grudnia 2015 r.
czytaj więcej
20.11.201509:32
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
czytaj więcej
20.11.201509:07
Konsultacje z organizacjami, których statutowym celem działania jest działalność na rzecz osób starszych i seniorów, działających na obszarze gminy Lublin w przedmiocie projektu „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2020”
czytaj więcej
20.11.201508:42
Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016 – 2020. Uwagi do treści projektu Programu można zgłaszać w okresie do 9 grudnia 2015 r.
czytaj więcej
20.11.201508:31
Ogłaszamy konsultacje z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”. Konsultacje trwają do dnia 8 grudnia 2015 roku.
czytaj więcej
29.10.201508:43
Prezydent Miasta Lublin zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016 – 2018. Termin składania uwag upływa w dniu 19 listopada 2015 r.
czytaj więcej
14.10.201514:33
Przedstawiamy Sprawozdanie z konsultacji w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Lublin, które odbyły się w dniach od 9 do 30 września 2015 r.
czytaj więcej