W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Raport z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Raport z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
04.07.202213:22

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030.
Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. oraz wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wskazuje wizje, cele strategiczne i priorytety, których realizacja ma prowadzić do rozwoju gmin i powiatów tworzących obszar. Dokument stanowi kierunek dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących Lubelski Obszar Metropolitalny oraz podejmowanych przez nie działań na rzecz rozwoju całego obszaru. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 ma za zadanie zapewnić kontynuację i ciągłość współpracy podjętej w 2013 r. w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podjęte dotychczas zintegrowane działania w zakresie cyfryzacji, ochrony bioróżnorodności, mobilności oraz rewitalizacji pozwoliły na poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Z uwagi na zwiększenie liczby samorządów wchodzących w skład partnerstwa oraz rosnące potrzeby, niezbędne jest kontynuowanie działań zintegrowanych w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.


Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 22 kwietnia do 27 maja 2022 roku.
W ramach  procesu przeprowadzono:

  • 7 protokołowanych otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i mieszkankami;
  • przyjmowano opinie na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji społecznych było Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Raport opublikowany został na stronie bip.lublin.eu

 

Pliki do pobrania