W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Raport z konsultacji społecznych "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033"

Raport z konsultacji społecznych "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033"
07.11.201913:32

Przedmiot konsultacji:

Projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033”, zwany dalej projektem Założeń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Cel konsultacji społecznych:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), projekt Założeń podlegał procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko został zapewniony udział społecze

Pliki do pobrania