W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin

Konsultacje projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin
13.03.202015:14

Poniżej publikujemy raport z konsultacji wraz z zestawieniem uwag.


W związku ze zmianą art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284), wprowadzoną art. 51 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ) podaję do publicznej wiadomości informację o wydłużeniu terminu konsultacji projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin do dnia 30 kwietnia 2020 r.


Zapraszamy do konsultacji projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin, sporządzonego w oparciu o art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1124 z późn.zm.).

1. Termin konsultacji
W dniach od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

2. Forma konsultacji
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone w terminie wskazanym w punkcie 1., w formie:

  • pisemnej, poprzez wypełnienie załączonego formularza,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu.

Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać:

  • e-mailem na adres konsultacje@lublin.eu,
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej https://lublin.eu.

Uwagi składane ustnie do protokołu przyjmowane będą pod numerem telefonu: 81 466 16 30 lub 81 466 16 33, w godzinach 8.00-15.00.
Uwagi złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia

3. Podstawa prawna konsultacji
Art. 62 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1124 z późn.zm.).

Pliki do pobrania