W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o Programie Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów

Porozmawiajmy o Programie Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów
20.11.202014:59

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, w sprawie Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025

Co konsultujemy?
Przedmiotem konsultacji jest Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025

Program został on opracowany w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację demograficzną i społeczną w naszym mieście. Powstał na bazie doświadczeń zdobytych podczas realizacji poprzednich jego edycji, analizy danych dotyczących zasobów infrastrukturalnych służących seniorom w mieście, danych statystycznych GUS-u oraz analizy badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób powyżej 60. roku życia przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

Działania zawarte w dokumencie dotyczą następujących obszarów:
1. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.
2. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej. 3. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.
4. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
5. Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych.
6. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.
7. Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze).  
 

Dlaczego konsultujemy?
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkanek i mieszkańców Miasta Lublin na temat opracowanego projektu Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025.

Kiedy odbędą się konsultacje?
Konsultacje społeczne trwają od 20 listopada do 3 grudnia 2020 r.

Jakie będą formy konsultacji?

  • Przyjmowanie opinii na piśmie na adres: konsultacje@lublin.eu
  •  Jeden dyżur konsultacyjny przeprowadzony zostanie w dniu 26 listopada, w godzinach 12.00-17.30 w formie telefonicznej i mailowej: tel.: 603 756 221, e-mail: bgorka@lublin.eu

Który Wydział/Biuro odpowiada za konsultacje?
Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych


Inne niezbędne informacje
Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin

Pliki do pobrania