W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o Planie Zrównoważonej Mobilności LOM

Porozmawiajmy o Planie Zrównoważonej Mobilności LOM
24.02.202210:12

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami dokumentu strategicznego „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”.

Celem nadrzędnym konsultacji społecznych jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej LOM (...)”. Celami szczegółowymi są:

 • Celem I etapu konsultacji społecznych jest:
  - Dyskusja nad tym czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności, jaka jest jego rola i na jakie pytania ma dawać odpowiedzi.
  - Diagnoza stanu istniejącego w zakresie infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa z jej korzystania, dostępności różnych środków  transportu w LOM i zainteresowania korzystaniem z nich przez mieszkańców w codziennych podróżach.
 • Celem II etapu konsultacji społecznych jest:
  - Badanie możliwości zmian codziennych zachowań mieszkańców LOM w zakresie transportu.
  - Wypracowanie celów jakie ma realizować przedmiotowy dokument.
  - Określenie działań jakie należy podejmować w celu zrównoważenia transportu i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
  - Dyskusja nad usprawnieniem transportu w LOM i zwiększenia jego bezpieczeństwa.
 • Celem III etapu konsultacji społecznych jest:
  - Przestawienie efektów dotychczasowych prac nad dokumentem.
  - Zebranie opinii/uwag do projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne planowane są od marca do października 2022 roku w trzech głównych etapach:

I etap: od 15 do 17 marca
II etap: maj
III etap: wrzesień/październik

 

Konsultacje społeczne poprzedziła ankieta internetowa (luty 2022r., link do ankiety umieszczono na stronie: zit.lublin.eu/sump), która miała na celu przedstawienie nawyków transportowych i przeanalizowanie możliwości ich zmiany, ocenę stanu istniejącej infrastruktury transportowej i poczucia bezpieczeństwa korzystania z niej przez mieszkańców LOM.

Konsultacje odbywać się będą w formie:

 • Ankieta umieszczona w internecie;
 • Wywiady telefoniczne – badania ankietowe CATI;
 • Osobiste spotkania w postaci wywiadów terenowych – badania w formie osobistych wywiadów terenowych PAPI;
 • Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, interesariuszami, NGO, biznesem, środowiskiem naukowym itp. realizowane w 3 etapach od początku opracowywania dokumentu po konsultacje nad treścią projektu dokumentu;
 • Badania jakościowe IDI – bezpośrednie rozmowa moderatora z interesariuszami;

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych jest Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które zawarło umowę na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej LOM z firmą Trako Projekty Transportowe i w ramach tej umowy będą realizowane konsultacje społeczne i działania promocyjne.
Telefon kontaktowy do Biura ZIT: 81 466 16 20. Adres mailowy:zit@lublin.eu.

Dodatkowe informacje:

 1. Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin Plan promocji przedstawiony przez firmę Trako Projekty Transportowe wraz z podziałem na poszczególne etapy konsultacji społecznych.
 2. Opinie do projektu dokumentu będzie można składać na 3 etapie konsultacji społecznych.
 3. Szczegółowe informacje o poszczególnych etapach konsultacji społecznych będą umieszczane na bieżąco stronie internetowej: zit.lublin.eu/sump

Pliki do pobrania