W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wyniki badań ankietowych Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025

Wyniki badań ankietowych Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025
23.08.201709:41

W ramach opracowywania „Planu mobilności lubelskiego obszaru funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025” przeprowadzono ankietę mieszkańców LOF. Ankietę przeprowadzono w formie badania typu CAWI (wywiad przeprowadzany elektronicznie z wykorzystaniem stron www), a wypełniło ją 801 osób.

Ankieta posiadała wyłącznie pytania zamknięte jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru. Badanie przeprowadzono w dniach 19.07-10.08.2017 r.  W sumie uzyskano 808 ankiet z czego 7 ankiet zostało odrzuconych z uwagi na deklarowane miejsce zamieszkania i miejsce pracy (w obu przypadkach poza strefą LOW).  Biorąc pod uwagę liczbę ludności LOF, ankiecie poddało się 0,14% mieszkańców, największy udział mieszkańców którzy wypełnili ankietę zidentyfikowano w Świdniku, Konopnicy oraz Spiczynie - powyżej 0,30%. W odniesieniu do wartości bezwzględnych najwięcej ankiet wypełnili mieszkańcy Lublina 483 ankiety.  
Szczegółowe zestawienie wyników znajduje się w załączniku.

Wszystkie zebrane w ramach ankiet informacje będą wykorzystane do opracowania projektu Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**, który poddany zostanie konsultacjom społecznym jesienią 2017 roku.

* Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) tworzy 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Obszar ten charakteryzuje się silnymi powiązaniami wewnętrznymi opartymi na dużym mieście jaki jest Lublin: mieszkańcy gmin ościennych dla Miasta Lublin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Cały obszar LOF ma wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie aktywności mobilnej w ramach całego obszaru LOF, ponad granicami administracyjnymi, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

** Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. Główny nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. W dokumencie znajdą się również: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.

Pliki do pobrania