W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o projekcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Porozmawiajmy o projekcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"
17.09.201912:57

Prezydent Miasta Lublin informuje o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Od 18 września 2019 roku wszyscy zainteresowani mają możliwość zgłaszania uwag i wniosków do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033".  Uwagi i wnioski przesyłać można do 9 października 2019 roku.

Dokumenty dostępne są do wglądu:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin https://bip.lublin.eu,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin https://lublin.eu w zakładce konsultacje społeczne,
 • w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, pokój 320, w godz. 8.30-14.30.

 

Kiedy konsultujemy?

Konsultacje trwają od 18 września do 9 października 2019 r.

Jak konsultujemy?

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą być wnoszone w formie:

 • pisemnej, poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronach https://bip.lublin.eu i https://lublin.eu w zakładce konsultacje społeczne,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym (z wykorzystaniem udostępnionego formularza).

Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać:

 • e-mailem na adres konsultacje@lublin.eu,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej https://lublin.eu,
 • osobiście do Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin , pokój 319,
 • osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.


Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Lublin.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin https://bip.lublin.eu/,
 2. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin,
 3. w prasie.

 

Pliki do pobrania