W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o planie zagospodarowania - Grabskiego - Pogodna - Ordonówny

Porozmawiajmy o planie zagospodarowania - Grabskiego - Pogodna - Ordonówny
08.01.202013:09

Przedmiot konsultacji społecznych:
Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIB (Majdan Tatarski – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) w
obszarze C, w rejonie ulic: W. Grabskiego – Pogodnej – H. Ordonówny.


Cel konsultacji społecznych:

  1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIB w rejonie ulic: W. Grabskiego – Pogodna – H. Ordonówny;
  2. Uzyskanie informacji mieszkańców dotyczącej potrzeb w zakresie docelowego przeznaczenia terenów;
  3. Zwiększenie aktywności społecznej w procesach planistycznych.

Termin konsultacji społecznych:
Konsultacje społeczne trwają od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
 

Formy konsultacji społecznych:

  1. Składanie wniosków w dniach: od 20 stycznia 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r. za pomocą strony internetowej: geoportal.lublin.eu
  2. Dyżur konsultacyjny (2 terenowe punkty konsultacyjne) w maju 2020 r.;
  3. Spotkanie otwarte w sierpniu 2020 r.

Szczegółowe terminy i godziny dyżurów konsultacyjnych oraz spotkania otwartego zostaną podane co najmniej na 7 dni przed ich wyznaczeniem, poprzez zamieszczenie informacji na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - planowanie przestrzenne –
konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, tel. 814662391.


Inne niezbędne informacje:

  1. tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin
  2. prace planistyczne w obszarze konsultacji społecznych, prowadzone są na podstawie uchwały nr 652/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI B (Majdan Tatarski, Kośminek – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 551/XXIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2012 r. oraz uchwałą nr 88/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.
  3. konsultacje finansowane są z projektu pn.: „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość” (nr projektu POWR.02.19.00-00-KP11/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania