W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych Strategii LOM

Raport z przebiegu konsultacji społecznych Strategii LOM
07.06.202113:10

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Ich celem było zebranie potrzeb, pomysłów oraz opinii od mieszkanek i mieszkańców w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (22 gmin i 5 powiatów) przy realizacji wspólnych działań we wskazanych obszarach tematycznych i planowanej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Konsultacje społeczne trwały od 1 kwietnia 2021 do 5 maja 2021 r.

Przez cały czas trwania konsultacji przyjmowano od mieszkańców i mieszkanek opinie na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustanie do protokołu. Zapewniono także dyżur konsultacyjny w formie telefonicznej.

W spotkaniach online uczestniczyło 40 osób zamieszkujących różne gminy LOM oraz reprezentujących organizacje działające na jego terenie. Przeprowadzono również badania jakościowe i ilościowe poprzez ankietę zamieszczoną na stronie lublin.eu. Do wypełnienia ankiety online podeszły 723 osoby.

W ramach konsultacji zebrano:

  • opinie dotyczące współpracy między gminami/powiatami;
  • wskazane przykłady współpracy między gminami/powiatami;
  • oceny potrzeby współpracy gmin i powiatów w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego na rzecz poprawy warunków/sytuacji we wskazanych obszarach;
  • oczekiwanie efekty realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego LOM;
  • znajomość i skojarzenia z Lubelskim Obszarem Metropolitalnym;
  • problemy jakie powinny być rozwiązane w ramach współpracy między gminami/powiatami w kategoriach: transport przyjazny środowisku, środowisko i klimat, infrastruktura społeczna, turystyka i sport, przedsiębiorczość i rynek pracy, kultura, gospodarka ściekowa i zagospodarowanie odpadów, edukacja, cyfryzacja.

Zebrany materiał będzie stanowił podstawę diagnozy i założeń do stworzenia dokumentu strategicznego na przyszłe lata - Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Dodatkowo konsultacje pomogły zweryfikować: co mieszkanki i mieszkańcy wiedzą o współpracy ponadlokalnej i jak ją opiniują.

Wszystkie opinie i uwagi zostały przyjęte do rozpatrzenia i zostaną wzięte pod uwagę w procesie przygotowania dokumentu strategicznego dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Analizując zebrane w procesie konsultacji uwagi i opinie, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin przystąpi do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Ostateczna wersja dokumentu będzie ponownie poddana konsultacjom społecznym. Na początku 2022 r. mieszkańcy będą mogli zapoznać się z jej treścią oraz zgłosić swoje uwagi do jej zapisów.

Pliki do pobrania