W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszamy z VI edycją Budżetu Obywatelskiego

Ruszamy z VI edycją Budżetu Obywatelskiego
28.03.201913:38

Przedmiot konsultacji społecznych:

Przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców i Mieszkanki projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin.

Cel konsultacji społecznych:

Celem Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin jest:

  1. podjęcie przez Prezydenta Miasta Lublin optymalnej decyzji co do propozycji rozdysponowania 15 000 000 zł z budżetu Miasta Lublin na 2019 r.;
  2. edukacja Mieszkańców i Mieszkanek Miasta Lublin w zakresie realizacji zadań własnych Miasta Lublin;
  3. promocja partycypacji społecznej jako skutecznej metody wpływania Mieszkańców na ostateczne decyzje władz Miasta Lublin.

Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 1 kwietnia 2019 do 10 października 2019 r.

Formy konsultacji społecznych:

  • przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet w postaci zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w terminie od 1 kwietnia 2019 do 6 maja 2019 r., za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.obywatelski.lublin.eu oraz w formie papierowej za pośrednictwem Biur Obsługi Mieszkańców; wnioski powinny zostać przygotowane w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Rady Miasta Lublin nr 56/III/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, z późniejszymi zmianami.
  • dyżur konsultacyjny 10 i 25 kwietnia 2019 w godzinach 15:00 – 18:00 w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 109.
  • głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w terminie od 23 września 2019 r. do 10 października 2019 r. za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.obywatelski.lublin.eu lub w formie papierowej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Lublin punktach do głosowania. Lista punktów zostanie opublikowana do 9 września na stronie internetowej Miasta Lublin.

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Biuro Partycypacji Społecznej

Inne niezbędne informacje:

  1. Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin
  2. Uchwała nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, z późniejszymi zmianami.