W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Budżet Obywatelski 2018 - konsultacje społeczne

Budżet Obywatelski 2018 - konsultacje społeczne
28.04.201708:59

Ruszają konsultacje dotyczące przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin. Każdy z nas może zdecydować o rozdysponowaniu 15 mln złotych.


2. Cel konsultacji społecznych:
Celem Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin jest:
1) podjęcie przez Prezydenta Miasta Lublin optymalnej decyzji co do propozycji rozdysponowania 15 000 000 zł z budżetu Miasta Lublin na 2018 r.;
2) edukacja Mieszkańców i Mieszkanek Miasta Lublin w zakresie realizacji zadań własnych Miasta Lublin;
3) promocja partycypacji społecznej jako metody wpływania Mieszkańców na ostateczne decyzje władz Miasta Lublin.
3. Termin konsultacji społecznych :

Konsultacje społeczne trwają od 28 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r.


4. Formy konsultacji społecznych:
1) przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu
w postaci zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r., za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.obywatelski.lublin.eu oraz w formie papierowej za pośrednictwem Biur Obsługi Mieszkańców;
2) warsztatu dla grup Mieszkańców mającego na celu wypracowanie rozwiązań (wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin), który odbędzie się w terminie 12 – 14 maja w 2017 r.,  w Business Link (Lublin Plaza), ul. Lipowa 4a, 20-027 Lublin, w następujących godzinach:
- 12.05.2017 – w godzinach 15 – 17,
- 13.05.2017  w godzinach 10 – 18,
- 14.05.2017 w godzinach 10 - 15;
3) protokołowanego otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 8 maja 2017 r., (poniedziałek) o godzinie 17:00, w sali 104, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, Lublin;
4) głosowania w sprawie propozycji przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin (projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin) w terminie od 25 września 2017 r. do 10 października 2017 r. za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.obywatelski.lublin.eu lub w formie papierowej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Lublin punktach do głosowania. Lista punktów zostanie opublikowana do 1 września na stronie internetowej Miasta Lublin.


5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Biuro Partycypacji Społecznej
Urząd Miasta Lublin
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin


6. Inne niezbędne informacje:
1) szczegółowy regulamin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, ich oceny oraz głosowania określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, stanowiący załącznik do ogłoszenia;
2) tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.

 

Pliki do pobrania