W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021

Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2019 - 2021
14.11.201814:31

Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie § 5 Uchwały Nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r., z późn. zm,  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zaprasza do konsultacji w formie pisemnego wyrażania opinii w zakresie podmiotowym i przedmiotowym projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w Latach 2019 – 2021.

Niniejsze zaproszenie adresowane jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. nr 450), których działalność statutowa obejmuje wykonywanie zadań z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w Latach 2019 – 2021 stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Programu należy składać w formie pisemnej (formularz konsultacyjny w załączniku) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: , w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zaproszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.lublin.eu/konsultacje).

 

Pliki do pobrania