W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zakończenie konsultacji dotyczących ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zakończenie konsultacji dotyczących ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
17.03.202313:13

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczącej ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2023 rok.

 • Konsultacje z organizacjami trwały 21 dni (od 6 lutego 2023 r. do 27 lutego 2023 r).
 • Celem konsultacji było włączenie organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze Lublina, w proces tworzenia dokumentu.
 • Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu wymagał zaopiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie oraz działających na obszarze Lublina dzierżawców obwodów łowieckich za pośrednictwem Polskiego Związku Łowieckiego oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Konsultacje z organizacjami społecznymi miały formę pisemnego wyrażania opinii, uwag i propozycji zmian za pomocą formularza konsultacyjnego składanego do Biura Partycypacji Społecznej przy ulicy Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres konsultacje@lublin.eu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.
 • W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji zmian dotyczących projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2023 rok.
 • Projekt Programu został uzgodniony z:
  - Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lublinie,
  - Polskim Związkiem Łowieckim,
  - Lubelską Fundacją Straż Ochrony Zwierząt
  - oraz Fundacją Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege.
 • Konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin:
  - Rada zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta (Uchwała RDPP nr 2/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.).

   

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji opublikowane zostało na stronie lublin.eu.

 

 

Pliki do pobrania