W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
06.02.202314:05

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2023 rok.   
Dokument zawiera roczny plan zamierzonych czynności i celów działania Miasta Lublin w opiece nad zwierzętami bezdomnymi. Jego celem jest:

 • zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Lublin;
 • ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Obejmuje realizację następujących zadań:

 • zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku;
 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • odławianie bezdomnych zwierząt;
 • obligatoryjną kastrację zwierząt w Schronisku;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 • elektroniczne znakowanie psów;
 • kastrację kotów wolno żyjących oraz kastrację psów i kotów właścicielskich.

W Programie można znaleźć informacje na temat:

 • Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku

 • Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi

 • Odławianie bezdomnych zwierząt

 • Obligatoryjna kastracja zwierząt w Schronisku

 • Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

 • Usypianie ślepych miotów psów i kotów

 • Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 • Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 • Elektroniczne znakowanie psów i kotów

 • Kastracja kotów wolno żyjących oraz kastracja psów i kotów właścicielskich

 • oraz finansowanie Programu.

Jak organizacja może złożyć swoją opinię?
Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Programu należy składać w formie pisemnej (formularz konsultacyjny) do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Gilasa 3, pok. 303, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres konsultacje@lublin.eu .

Do kiedy można składać swoje uwagi i opinie?
W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

Pliki do pobrania