W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwają konsultacje programu ochrony środowiska dla Miasta Lublin

Trwają konsultacje programu ochrony środowiska dla Miasta Lublin
11.01.202112:44

Przypominamy, że do 12 stycznia, do końca dnia mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do konsultowanego projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

W dokumencie tym wyznaczono obszary interwencji, cele środowiskowe oraz wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach każdego celu określono zadania przewidziane do realizacji w latach 2020-2023, mające wyeliminować wskazane problemy środowiskowe. Powyższe działania określono dla następujących obszarów interwencji:

 • Ochrona klimatu i powietrza,
 • Zagrożenie hałasem,
 • Pola elektromagnetyczne,
 • Gospodarowanie wodami,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Zasoby geologiczne,
 • Gleby,
 • Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • Zasoby przyrodnicze,
 • Zagrożenie poważnymi awariami,
 • Edukacja ekologiczna.

Uwagi i wnioski do Programu można składać do 12 stycznia w formie pisemnej, wysyłając je na adres: Urząd Miasta Lublin Wydział Ochrony Środowiska, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin lub składając je w Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin. Wnioski można również kierować na adres e-mail: srodowisko@lublin.eu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Projekt Programu dostępny jest na stronie lublin.eu. Istnieje także możliwość zapoznania się z nim w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, pokój 104), w godz. 8.00-14.30, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie, pod numerem telefonu 81 466 26 33.