W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zrównoważona mobilność miejska - ruszają konsultacje społeczne

Zrównoważona mobilność miejska - ruszają konsultacje społeczne
15.10.202008:24

Miasto Lublin rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące szeroko rozumianej mobilności miejskiej. Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin na lata 2022-2026 oraz Strategia Mobilności Miejskiej to dokumenty, które powstaną przy współudziale mieszkańców. Od dzisiaj 15 października przez najbliższy miesiąc osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje, które wyznaczą kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności dla Lublina. To pierwsza część kilkuetapowych konsultacji, które zakładają także spotkanie online z mieszkańcami oraz warsztaty.

– Przystępujemy do opracowania dwóch strategicznych dla Miasta dokumentów. Liczymy na to, że w pierwszym etapie uda się zebrać jak najwięcej kluczowych wniosków. Będzie to wstęp do prac nad nowymi projektami dokumentów. W kolejnych etapach, o ile pozwoli na to sytuacja, przewidujemy zorganizowanie spotkań warsztatowych. Zależy nam na aktywności różnych grup odbiorców, którzy do tej pory nie wypowiadali się w tematach związanych z mobilnością. Przez cały okres konsultacji będą publikowane wyniki kolejnych etapów prac, z zaproszeniem do ich recenzowania. Ostateczne kształty dokumentów będą efektem wypracowanego wspólnie z mieszkańcami kompromisu – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Opracowanie obu dokumentów będzie prowadzone przy możliwie maksymalnym wykorzystaniu potencjału partycypacji społecznej. Zarówno na wstępnym etapie, jak i na każdym kolejnym, prowadzone będą konsultacje społeczne. Mieszkańcy będą mieli wpływ także na końcowe wersje dokumentów. Pierwszy etap konsultacji odbędzie się od 15 października do 15 listopada. W ramach tego etapu zaplanowano spotkanie online - 28 października, o godz. 14.00 (link do spotkania zostanie opublikowany na stronie lublin.eu). Mieszkańcy mogą przesyłać swoje uwagi, sugestie i propozycje drogą elektroniczną na adres: planmobilnosci@lublin.eu.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan) na lata 2022-2026 to dokument o charakterze strategicznym, będący kompleksową oceną możliwie wielu aspektów mających wpływ na kwestie rozwoju zrównoważonej mobilności Miasta. Głównym celem opracowania dokumentu jest określenie działań zmierzających do zwiększenia dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie różnymi środkami transportu. Duży nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. SUMP będzie zawierał nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także konkretne cele i działania, które będą podejmowane na terenie Lublina na rzecz wszechstronnego i równomiernego rozwoju wszystkich środków transportu, a tym samym zrównoważonego zarządzania mobilnością miejską. 

Z kolei dokumentem zawierającym dotychczasowe strategie i standardy, zwłaszcza w kwestii ruchu pieszego i rowerowego, będzie Strategia Mobilności Miejskiej. Dokument zostanie rozszerzony o inne kluczowe kwestie związane ze strategią rozwoju i polityką pieszo-rowerową. W opracowaniu zawarte będą także aspekty związane z mikromobilnością oraz podstawy projektowania uniwersalnego i standardów parkingowych. W ramach Strategii Mobilności Miejskiej opracowane zostaną również spójne standardy techniczne dla całej infrastruktury pieszej, rowerowej, parkingowej wraz z zasadami stosowania elementów wyposażenia pasów drogowych, w kontekście także ograniczeń parkowania pojazdów czy urządzeń obsługujących ruch rowerowy.

Pliki do pobrania