W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o Programie Współpracy z NGO na 2020 rok

Porozmawiajmy o Programie Współpracy z NGO na 2020 rok
21.08.201910:08

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dyskusji na temat przyszłorocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie dyskusyjne odbędzie się w dniu 10 września (wtorek) o godzinie 12:00 oraz o godz. 17.00 w Chatce Żaka (Mała sala widowiskowa w Inkubatorze Medialno-Artystycznym), ul. Idziego Radziszewskiego 16, parter.

Program współpracy wyznacza katalog działań, które będą w kolejnym roku realizowane przez Miasto wspólnie z organizacjami pozarządowymi. W dokumencie tym wskazane są zasady przekazywania pieniędzy do organizacji pozarządowych, cele oraz obszary współpracy niefinansowej. Projekt Programu współpracy po konsultacjach zostanie przedłożony Radzie Miasta Lublin.

Propozycje, komentarze, opinie lubelskich organizacji pozarządowych można przesyłać w terminie do 20 września 2019 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: lub w formie papierowej, składając w jednym z lubelskich Biur Obsługi Mieszkańców lub w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3 (Pałac Parysów).

Podstawą konsultacji Programu na rok 2020 jest obowiązujący w 2019 roku dokument, załączony do ogłoszenia.

1. Przedmiot konsultacji społecznych:
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

2. Cel konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest wypracowanie propozycji zapisów w ww. uchwale.

3. Termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi trwają od 23 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.

4. Formy konsultacji społecznych:

  1. przyjmowanie opinii i wniosków na piśmie, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: ;
  2. otwarte spotkania publiczne z organizacjami pozarządowymi w Chatce Żaka (Mała sala widowiskowa w Inkubatorze Medialno-Artystycznym), ul. Idziego Radziszewskiego 16, parter., w dniach:
  • 10 września 2019 r. o godz. 12.00.
  • 10 września 2019 r. o godz. 17:00.

5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Biuro Partycypacji Społecznej Urząd Miasta Lublin ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin.

6. Inne niezbędne informacje:

  • tryb i zasady prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa uchwała Rady Miasta Lublin
  • nr 241/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania