W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o zmianach w Uchwałach dotyczących konsultacji

Porozmawiajmy o zmianach w Uchwałach dotyczących konsultacji
23.02.202111:30

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dwóch obowiązujących w Lublinie uchwał regulujących zasady prowadzenia konsultacji.
 

Analizujemy reguły dotyczące konsultacji i staramy się dostosowywać je do potrzeb mieszkańców Lublina. Po kilku latach od przyjęcia uchwały o konsultacjach społecznych i ponad 10 latach od uchwalenia przepisów o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi proponujemy kilka zmian porządkowych. Mamy nadzieję, że spotkają się one z przychylnym przyjęciem wszystkich zainteresowanych osób – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Co konsultujemy?
Konsultacjom podlegają dwie uchwały, które stanowią zbiór zasad prowadzenia procesów konsultacyjnych dla Miasta Lublin:

  • propozycje zmian zapisów w Uchwale Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin,
  • oraz uchylenie Uchwały Nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Gdzie mogę zapoznać się z dokumentami?

  • Dokumenty zamieszczone zostały na stronie bip.lublin.eu
  • oraz do pobrania na dole tego artykułu

Jakie zmiany proponujemy?
Proponowane zmiany, mają ułatwić i zachęcić mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. W pierwszej z uchwał zmianie ma ulec ilość osób występujących z wnioskiem o konsultacje społeczne. W drugiej z uchwał sugerowane jest uporządkowanie terminów, tak aby były tożsame z tymi stosowanymi w trakcie konsultacji z mieszkańcami Lublina. Ułatwi to prowadzenie konsultacji i wyeliminuje pojawiające się wątpliwości i pytania w tym zakresie. Projekty uchwał znajdują się na stronie lublin.eu

Do kiedy trwają konsultacje?
Konsultacje społeczne trwają od 23 lutego do 9 marca 2021 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do konsultowanych dokumentów pisemnie mailem na adres: konsultacje@lublin.eu, lub wysyłając je pocztą na adres Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin.

Dodatkowo, uwagi co do proponowanych zmian w uchwałach, można wyrazić za pośrednictwem formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej do 9 marca.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne
W trakcie trwania konsultacji, 3 marca o godzinie 17:00, odbędzie się również otwarte spotkanie w formie online. Link do spotkania zostanie podany na stronie lublin.eu na 2 dni przed spotkaniem. Podczas spotkania omówione zostaną proponowane zmiany oraz uzasadnienie zamiaru ich wprowadzenia.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ANKIETY

 

 

Pliki do pobrania