W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje planistyczne: dolina rzeczna Bystrzyca - Wrotków

Konsultacje planistyczne: dolina rzeczna Bystrzyca - Wrotków
22.10.201909:53

Zapraszamy na spotkania dotyczące konsultacji planistycznych w sprawie zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Bystrzyca Wrotków na odcinku pomiędzy ul. Janowską (Żelazny Most) a ul. Żeglarską. W ramach konsultacji planistycznych planowane są  trzy spotkania:

  • W dniu 26 października 2019 r. (sobota) planowany jest spacer przestrzenny w rejonie rzeki Bystrzycy. Spacer rozpocznie się o godzinie 1000 zbiórką przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy  przy ul. Nałkowskich 78.  Zakończenie spaceru przewiduje się na godzinę 12:30. Spacer poprowadzi Pan dr Dawid Soszyński z Instytutu Architektury KUL. W spacerze oprócz mieszkańców wezmą udział również planiści miejscy.
  • W dniu 9 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 12:30 odbędą się warsztaty z mieszkańcami w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego przy ul. Nałkowskich 110 z wykorzystaniem map geodezyjnych obejmujących rejon doliny rzeki Bystrzycy w obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania. W trakcie spotkania Mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym osobom zostaną przedstawione uwarunkowania przestrzenno – funkcjonalne w obszarze opracowania planu.
  • W dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach  od 10:00 do 12:30 zapraszam na spotkanie podsumowujące  w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego przy ul. Nałkowskich 110. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wnioski ze spaceru przestrzennego oraz warsztatów.

Konsultacje planistyczne poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie doliny Bystrzycy na odcinku pomiędzy ul. Janowską (Żelazny Most) a ul. Żeglarską. Obszar stanowi część ESOCH – Bystrzyca Wrotków – część V.

Podczas spaceru i warsztatów zostaną udostępnione druki wniosków, na których będzie można wnosić swoje sugestie do miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego . Wnioski zostaną następnie przekazane projektantom, aby mogli uwzględnić społeczne sugestie w zapisach planistycznych. Wnioski do projektu planu w ramach dodatkowych konsultacji będzie można składać do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin)  do dnia 30 listopada 2019 r.