W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji
12.08.202010:59

Ruszają konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2020-2029. Miasto opracowało dokument umożliwiający rewitalizację wyznaczonych obszarów przy współudziale lokalnej społeczności. Uwagi do Programu mieszkańcy mogą zgłaszać do 27 września. Poza standardowymi formami konsultacji, przewidziano także otwarte spotkanie informacyjne, jak również warsztaty on-line z pisania uwag.

Przejście z uchwalonego Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023, na nowy zgodny z ustawą - Gminny Program, wynika z kilku powodów. Dotychczasowy dokument obowiązuje do 2023 r., długotrwała rewitalizacja wymaga więc nowego programu. Dodatkowo, zastosowanie ustawy o rewitalizacji pozwala na używanie specjalnych narzędzi ułatwiających prowadzenie rewitalizacji, np. Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czy miejscowego planu rewitalizacji. Ponadto, przygotowanie i realizacja rewitalizacji w trybie ustawy przewiduje jeszcze szerszy udział społeczności lokalnej na różnych poziomach zarządzania.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań, którego fundamentem jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Program określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu. Jego realizacja ma stworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju. Dokument zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. Pierwszym krokiem w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru odbudowy, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, skierowany do konsultacji, dostępny jest na stronie www.lublin.eu.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób. Odbędzie się ono 7 września o godzinie 16.30 w Ratuszu, w sali nr 2. Istnieje również możliwość wzięcia udziału w warsztatach z pisania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Praktyczne szkolenie w formule on-line przewidziano 14 września o godzinie 18.00 (zgłoszenia do 9 września na adres).

Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie i zgłosić sugestie do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie www.lublin.eu w zakładce Rewitalizacja oraz do pobrania w formacie dokumentu tekstowego, drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@lublin.eu, przesyłając na adres: Biuro Rewitalizacji i Klimatu, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, lub składając osobiście w siedzibie Biura Rewitalizacji i Klimatu, ul. Zana 38 (piętro VI, pokój 606).