W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Spotkanie otwarte w ramach dyskusji nad uchwałami konsultacyjnymi

Spotkanie otwarte w ramach dyskusji nad uchwałami konsultacyjnymi
01.03.202113:16

3 marca odbędzie się otwarte spotkanie w ramach trwających konsultacji dwóch obowiązujących w Lublinie uchwał regulujących zasady prowadzenia konsultacji. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 i odbędzie się w formule online. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. 

– Zapraszamy do udziału w spotkaniu, podczas którego porozmawiamy z mieszkańcami Lublina o proponowanych zmianach w przeprowadzaniu konsultacji oraz omówimy uzasadnienie zamiaru ich wprowadzenia. Przeanalizujemy wszystkie zgłoszone opinie i pomysły. Mamy nadzieję, że wspólna dyskusja nad regułami prowadzenia konsultacji spowoduje dostosowania ich do potrzeb mieszkańców i zaowocuje aktywnym uczestnictwem w konsultacjach zarówno ze strony mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Spotkanie jest częścią odbywających się od 23 lutego konsultacji, którym podlegają dwie uchwały stanowiące zbiór zasad prowadzenia procesów konsultacyjnych dla Miasta Lublin. Są to uchwała Nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin, oraz uchwała Nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na spotkaniu omówione zostaną propozycje zmian w uchwale dotyczącej konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin. Główna zmiana dotyczy ilości osób składających wniosek o konsultacje społeczne.

Z uwagi na dużą ilość zmian o charakterze technicznym, uchwała dotycząca konsultacji z organizacjami pozarządowymi, ma być uchylona, a po uwzględnieniu uwag zebranych podczas konsultacji, podjęta na nowo. Zapewni to czytelność i przejrzystość zawartych w niej przepisów.

Spotkanie w formule online, rozpocznie się o godz. 17.00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą do niego dołączyć poprzez platformę Zoom, klikając w link. Spotkanie poprowadzi Lubelska Grupa Badawcza w ramach Wsparcia procesów partycypacyjnych w Lublinie.

Przypominamy, że konsultacje uchwał regulujących zasady prowadzenia konsultacji trwają do 9 marca. Każda zainteresowana osoba może wysłać swoje opinie i uwagi drogą elektroniczną przy użyciu formularza konsultacyjnego na adres konsultacje@lublin.eu lub pisemnie na adres Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin. Konsultowane dokumenty, czyli uchwała dotycząca konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz projekt nowej uchwały dotyczącej konsultacji z organizacjami pozarządowymi, a także formularz konsultacyjny znajdują się na stronie lublin.eu. Dodatkowo, uwagi co do proponowanych zmian zasad przeprowadzania konsultacji, można wyrazić za pośrednictwem formularza ankiety

Pliki do pobrania