W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z ngo

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z ngo
25.02.202108:40

Ogłaszam konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2021 rok.

Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Programu należy składać w formie pisemnej (formularz konsultacyjny w załączeniu) do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

Pliki do pobrania