W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
15.01.202008:46

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2020 rok.
Na uwagi czekamy do 5 lutego 2020 r.


Opinie, uwagi i propozycje zmian w zapisach Programu należy składać w formie pisemnej do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin lub poprzez przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres .

Przedmiot konsultacji społecznych:
Projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2020 rok.


Cel konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Celem konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest wypracowanie propozycji zapisów w ww. uchwale.


Termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi trwają od 15 stycznia r. do 5 lutego 2020 r.


Formy konsultacji społecznych:

  1. przyjmowanie opinii i wniosków na piśmie, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: konsultacje@lublin.eu;
  2. przyjmowanie opinii w formie pisemnej do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107, 20-109 Lublin


Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zana 38, 20-109 Lublin.


Inne niezbędne informacje:

  1. tryb i zasady prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa uchwała Rady Miasta Lublin
  2. nr 241/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania