W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje społeczne w przedmiocie zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

Konsultacje społeczne w przedmiocie zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
11.10.201714:35

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie zasad przeznaczania części wydatków z budżetu Miasta Lublin, zwanych dalej „Budżetem Obywatelskim Miasta Lublin”, na wskazane przez Mieszkańców i Mieszkanki projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin.

1. Przedmiot konsultacji społecznych:
Zasady V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
2. Cel konsultacji społecznych:
1) ustalenie zasad zgłaszania pomysłów oraz sposobu ich wyboru;
2) edukacja Mieszkańców i Mieszkanek Miasta Lublin w zakresie realizacji zadań własnych Miasta Lublin;
3) promocja partycypacji społecznej.
3. Termin konsultacji społecznych:
Konsultacje społeczne trwają od 11 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
4. Formy konsultacji społecznych:
1) krok pierwszy: przyjmowanie opinii na piśmie za pośrednictwem poczty, Biur Obsługi Mieszkańców oraz drogą elektroniczną na adres obywatelski@lublin.eu
w terminie od 11 października 2017 r. do 19 listopada 2017 r.;
2) krok drugi: warsztatu dla grupy Mieszkańców i Mieszkanek, którzy zgłosili swoje uwagi w pierwszym kroku, mającego na celu wypracowanie rozwiązań, w drugiej połowie listopada 2017 r. Dokładny termin warsztatu zostanie ustalony po 19 listopada 2017 r. i podany do wiadomości osób uczestniczących.
3) krok trzeci: protokołowanych otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
- 11 grudnia 2017 r., o godzinie 17:00, w sali 104, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, Lublin;
- 11 stycznia 2018 r., o godzinie 17:00, w sali 104, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, Lublin.
5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Biuro Partycypacji Społecznej
Urząd Miasta Lublin
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin
6. Inne niezbędne informacje:
1) tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin;
2) ewentualne dodatkowe formy konsultacji społecznych oraz ich terminy będą uruchomione w trakcie analizy spływających uwag i opinii od Mieszkańców i Mieszkanek. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

 

Pliki do pobrania