W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rewaloryzacja Parku Bronowickiego okiem mieszkańców

Rewaloryzacja Parku Bronowickiego okiem mieszkańców
18.11.202211:51

Mieszkańcy wypowiedzieli się, jak ich zdaniem powinien wyglądać Park Bronowicki po rewaloryzacji. Efektem zakończonych konsultacji społecznych w temacie projektu zagospodarowania tego terenu jest kilkadziesiąt złożonych uwag, z których zdecydowaną większość uwzględniono. 

– Zmiany w Parku Bronowickim są ważne nie tylko dla mieszkańców tej dzielnicy, ale i całego miasta. Potwierdza to zainteresowanie konsultacjami oraz duża akceptacja zaproponowanego przez nas projektu. Większość ze zgłoszonych uwag dotyczyła rozwiązań już przez nas ujętych w koncepcji zagospodarowania. Planujemy, że rewaloryzacja Parku będzie możliwa po uzyskaniu wsparcia finansowego w kolejnej perspektywie unijnej. Prawdopodobnie będzie to jedno z przedsięwzięć z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w obszarze rewitalizacji lub ochrony środowiska – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W konsultacjach społecznych trwających od 19 października do 2 listopada mieszkańcy zgłosili 47 uwag, spośród których uwzględniono 34. Te przyjęte do realizacji dotyczyły głównie zagadnień związanych z zastosowaniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci i dorosłych, m.in. poprzez odpowiednie urządzenia placu zabaw, ścieżkę prowadzącą czy odpowiednie meble i rodzaje nawierzchni. Mieszkańcy prosili również o modernizację górki saneczkowej, oświetlenie parku, złącze elektryczne, monitoring, system liczenia wejść, lokalizację wejścia od ul. Podlaskiej, czyli rozwiązania już uwzględnione w projekcie. Niektóre z sugestii (m.in. lokalizacja stałej sceny z podłogą) ze względu na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego były niemożliwe, co nie wyklucza np. umieszczenia w przyszłości sceny tymczasowej. Podczas spotkania konsultacyjnego, na którym byli obecni, m.in. autor projektu oraz przedstawiciel konserwatora zabytków, uczestnicy mogli zapoznać się z projektem zagospodarowania oraz przedstawić swoje opinie na temat zawartych w nim propozycji. Podczas tego spotkania wybrano czarną kolorystykę mebli parkowych, materiał z których będą wykonane urządzenia siłowni zewnętrznej – drewno oraz kolory kwitnących roślin.

Projekt rewaloryzacji Parku Bronowickiego zakłada, m.in. stworzenie nowego układu kompozycyjnego alejek i placyków parkowych nawiązującego do planu z początku XX wieku, wymianę nawierzchni alejek z asfaltowych na mineralne oraz przebudowę ogrodzenia Parku na wzór jego historycznego stylu z XIX w. Koncepcja przewiduje również przeprowadzenie prac w drzewostanie, realizację nasadzeń krzewów ozdobnych i okrywowych oraz nasadzeń rabatowych, a także wykonanie systemu nawadniającego wspomagającego wegetację roślin w czasie suszy. Planowane jest także utworzenie placu zabaw z naturalistycznymi urządzeniami zabawowymi i siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie całego obszaru w elementy małej architektury: meble parkowe, poidełko oraz stoliki do gry w szachy. Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie dogodnych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in.tyflomapy, pochylni dla wózków, czy integracyjnych elementów placu zabaw), instalację monitoringu miejskiego oraz wymianę starego, energochłonnego oświetlenia na lampy typu LED.

Raport z konsultacji dostępny jest pod linkiem.

Pliki do pobrania

  • _DSC8512.jpg
    Spotkanie konsultacyjne - 19 października 2022 r. 1.22 MB