W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Jaki będzie regulamin Budżetu Obywatelskiego?

Jaki będzie regulamin Budżetu Obywatelskiego?
26.10.201810:34

Ja co roku zapraszamy do dyskusji na temat regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku  konieczne jest uwzględnienie zmian, które wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Proponujemy także ważną zmianę: podział Budżetu Obywatelskiego na dzielnice. Na opinie czekamy do 30 listopada, później odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, którzy je zgłosili.

– Chcemy aby procedura Budżetu Obywatelskiego uwzględniała zgłaszane uwagi mieszkańców. W tym roku proponuję ważną zmianę, polegającą na wprowadzeniu projektów dzielnicowych z pulą środków 300 tysięcy złotych. Liczę na dyskusję dotyczącą wielu aspektów Budżetu Obywatelskiego. Tylko w taki sposób uda nam się stworzyć regulamin odpowiadający jak największej grupie mieszkańców Lublina. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W 2018 roku wprowadzono zmiany do ustawy o samorządzie gminnym, wpisując Budżet Obywatelski jako obligatoryjny. Jednocześnie parlamentarzyści wprowadzili kilka warunków, które muszą być uwzględnione
w regulaminach. Jednym z nich jest powrót do list poparcia projektów. Zdając sobie sprawę, że rozwiązanie to nie cieszyło się uznaniem wśród mieszkańców i mieszkanek Lublina proponujemy aby wymóg ten był określony na poziomie minimalnym, tj. 2 osób.
Z uwagi na to, że od tej kadencji władz samorządowych, Budżet Obywatelski musi być regulowany uchwałą Rady Miasta, dokument ten powinien być uniwersalny, możliwy do stosowania przez kilka kolejnych lat.
Z tych powodów, znane z poprzednich regulaminów, szczegóły typu daty składania projektów, publikacji wyników ocen czy głosowania, będą określane w corocznym szczegółowym ogłoszeniu Prezydenta. Także łączna kwota jaka przypada na Budżet Obywatelski jest związana z zapisami ustawy. W 2019 r. nie będzie ona mniejsza niż 15 milionów złotych, jednak z uwagi na zapisy ustawowe nie może ona wprost zostać wpisana do uchwały.

Wzorem innych polskich miast proponujemy także szczegółowo określić katalog kryteriów oceny projektów, jaka jest prowadzona przed głosowaniem. W praktyce, co roku, wszystkie miasta kierowały się nimi i został on spisany, aby jasnym było co jest brane pod uwagę w tym procesie. Wszystkim osobom, które nie zgadzają się z opinią jaka padnie w trakcie oceny, pozostawiamy otwartą drogę odwoławczą, z udziałem czynnika społecznego w postaci Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. W roku 2018 rozwiązanie to sprawdziło się i pozwoliło wypracować kompromis w sposobie realizacji bardzo wielu, pierwotnie odrzuconych projektów.

Proponujemy aby przedstawiany regulamin stał się załącznikiem do obowiązującej w Lublinie uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych
z Mieszkańcami Miasta Lublin.

Harmonogram i formy konsultacji społecznych - 26 października – 10 grudnia 2018 r.

Otwarte spotkania publiczne:

  • 6 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
  • 20 listopada, godzina 17:00, Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, I piętro, sala 104.
  • 26 października – 30 listopada 2018 r., przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu. Opinie należy kierować na adres e-mail: lub pisemnie: Biuro Partycypacji Społecznej, Przechodnia 4, 20-109 Lublin.
  • 5 grudnia, godzina 17:00, warsztat dla grup mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłoszą swoje opinie na piśmie, mający na celu wypracowanie ostatecznych rozwiązań.

Pliki do pobrania