W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Bronowice, Felin i Hajdów-Zadębie

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Bronowice, Felin i Hajdów-Zadębie
08.08.202214:18

9 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Tym razem z mieszkańcami dzielnic Bronowice, Felin i Hajdów-Zadębie.

– „Plan dla Dzielnic” służy wypracowaniu strategii rozwoju lubelskich dzielnic. Spotkania i rozmowy z mieszkańcami pozwolą określić najważniejsze wyzwania stojące przed każdą z nich. Wnioski z dyskusji będą również niezwykle pomocne podczas ubiegania się o środki zewnętrzne z kolejnego okresu programowania funduszy europejskich – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Mieszkańców dzielnicy Hajdów-Zadębie najczęściej interesował temat budowy i remontów ulic oraz chodników. Pytano m.in. o ul. Kaprowicza i ul. Biskupie oraz o możliwość wybudowania chodnika w pobliżu ul. Mełgiewskiej 40a, co znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. Wnioskowano także o instalację nowych latarni na terenie dzielnicy oraz o rozbudowanie sieci połączeń komunikacji miejskiej, szczególnie w rejonie ul. Biskupie i Bławatkowej. Poruszono również temat działalności firmy Eko-Pak, a także możliwości ograniczenia ilości przemysłu w tej części miasta. Ponadto Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Hajdów-Zadębie dopytywał o plany inwestycyjne w dzielnicy na najbliższe miesiące.

Remonty dróg to zagadnienia, które najczęściej poruszali także mieszkańcy dzielnicy Bronowice. Wskazano m.in. na potrzebę przebudowy ul. Pogodnej, czy remontu ul. Bronowickiej i ul. Firlejowskiej. Podniesiono także temat budowy Dzielnicowego Domu Kultury oraz Bronowickiego Centrum Kultury. Podczas spotkania mieszkańcy pytali o możliwość przeznaczenia miejskiego lokalu położonego przy ul. Droga Męczenników Majdanka na potrzeby Rady Dzielnicy i zawnioskowali o utworzenie w tym miejscu Klubu Seniora. Poruszono również kwestię zmiany lokalizacji przedszkola z ul. Bronowickiej oraz zagospodarowania skweru im. Kardynała Wyszyńskiego. Mieszkańców interesowała także przyszłość targu położonego w dzielnicy. Ponadto, dopytywano o możliwość usunięcia instalacji artystycznej znajdującej się w miejscu wydeptu w okolicy ul. Firlejowskiej. W nocy jest ona słabo widoczna, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. Dodatkowo jeden z uczestników spotkania zawnioskował o zmiany okręgów wyborczych w mieście.

Mieszkańcy Felina podejmowali natomiast przede wszystkim kwestie dotyczące terenów zielonych w dzielnicy. Dyskutowano o realizacji Parku Centralnego oraz o możliwości tworzenia nowych obszarów zieleni. Dopytywano także o to, czy Miasto może wprowadzić wymóg zakładania zielonych miejsc przy nowopowstających budynkach wielorodzinnych. Wnioskowano również o utworzenie domu kultury oraz zwiększenie liczby działań kulturalnych w dzielnicy, a także o budowę przedszkola i żłobka. Zwrócono ponadto uwagę na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych i wskazano na potrzebę zmiany dla tej części Lublina wskaźnika liczby miejsc parkingowych przypadających na jedno mieszkanie. Podniesiono również zagadnienie możliwości urządzenia wybiegu dla psów w okolicy al. Witosa oraz planów remontowych budynków komunalnych znajdujących się w tej części miasta. Podczas spotkania poruszono także temat zawieszenia działalności Biura Obsługi Mieszkańców w dzielnicy oraz potrzeby wzmocnienia sieci transportu publicznego we wschodniej części osiedla Felin. Przedstawiciel Rady Dzielnicy dopytywał ponadto o wniosek na zakup ze środków rezerwy celowej czujnika monitorującego stan zanieczyszczenia powietrza, jaki Rada złożyła do Urzędu Miasta. Dodatkowo Rada Dzielnicy wskazywała konieczność usprawnienia komunikacji pomiędzy Radą a wydziałami Urzędu Miasta Lublin. Na spotkaniu padły również pytania o planowane na terenie miasta budowy dwóch spalarni śmieci oraz o działania podejmowane przez Miasto na rzecz zmniejszenia zużycia energii.

Wydarzenie odbyło się 8 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecny był także Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejnym etapem Projektu będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.

Kalendarz wydarzeń Plan dla Dzielnic

<

02.12.2023

>

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

Sierpień 2024

Wrzesień 2024

Październik 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30
1 2 3