W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Bronowice, Felin i Hajdów-Zadębie

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Bronowice, Felin i Hajdów-Zadębie
08.08.202214:18

9 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Plan dla dzielnic”. Tym razem z mieszkańcami dzielnic Bronowice, Felin i Hajdów-Zadębie.

– „Plan dla dzielnic” służy wypracowaniu strategii rozwoju lubelskich dzielnic. Spotkania i rozmowy z mieszkańcami pozwolą określić najważniejsze wyzwania stojące przed każdą z nich. Wnioski z dyskusji będą również niezwykle pomocne podczas ubiegania się o środki zewnętrzne z kolejnego okresu programowania funduszy europejskich – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Mieszkańców dzielnicy Hajdów-Zadębie najczęściej interesował temat budowy i remontów ulic oraz chodników. Pytano m.in. o ul. Kaprowicza i ul. Biskupie oraz o możliwość wybudowania chodnika w pobliżu ul. Mełgiewskiej 40a, co znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. Wnioskowano także o instalację nowych latarni na terenie dzielnicy oraz o rozbudowanie sieci połączeń komunikacji miejskiej, szczególnie w rejonie ul. Biskupie i Bławatkowej. Poruszono również temat działalności firmy Eko-Pak, a także możliwości ograniczenia ilości przemysłu w tej części miasta. Ponadto Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Hajdów-Zadębie dopytywał o plany inwestycyjne w dzielnicy na najbliższe miesiące.

Remonty dróg to zagadnienia, które najczęściej poruszali także mieszkańcy dzielnicy Bronowice. Wskazano m.in. na potrzebę przebudowy ul. Pogodnej, czy remontu ul. Bronowickiej i ul. Firlejowskiej. Podniesiono także temat budowy Dzielnicowego Domu Kultury oraz Bronowickiego Centrum Kultury. Podczas spotkania mieszkańcy pytali o możliwość przeznaczenia miejskiego lokalu położonego przy ul. Droga Męczenników Majdanka na potrzeby Rady Dzielnicy i zawnioskowali o utworzenie w tym miejscu Klubu Seniora. Poruszono również kwestię zmiany lokalizacji przedszkola z ul. Bronowickiej oraz zagospodarowania skweru im. Kardynała Wyszyńskiego. Mieszkańców interesowała także przyszłość targu położonego w dzielnicy. Ponadto, dopytywano o możliwość usunięcia instalacji artystycznej znajdującej się w miejscu wydeptu w okolicy ul. Firlejowskiej. W nocy jest ona słabo widoczna, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. Dodatkowo jeden z uczestników spotkania zawnioskował o zmiany okręgów wyborczych w mieście.

Mieszkańcy Felina podejmowali natomiast przede wszystkim kwestie dotyczące terenów zielonych w dzielnicy. Dyskutowano o realizacji Parku Centralnego oraz o możliwości tworzenia nowych obszarów zieleni. Dopytywano także o to, czy Miasto może wprowadzić wymóg zakładania zielonych miejsc przy nowopowstających budynkach wielorodzinnych. Wnioskowano również o utworzenie domu kultury oraz zwiększenie liczby działań kulturalnych w dzielnicy, a także o budowę przedszkola i żłobka. Zwrócono ponadto uwagę na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych i wskazano na potrzebę zmiany dla tej części Lublina wskaźnika liczby miejsc parkingowych przypadających na jedno mieszkanie. Podniesiono również zagadnienie możliwości urządzenia wybiegu dla psów w okolicy al. Witosa oraz planów remontowych budynków komunalnych znajdujących się w tej części miasta. Podczas spotkania poruszono także temat zawieszenia działalności Biura Obsługi Mieszkańców w dzielnicy oraz potrzeby wzmocnienia sieci transportu publicznego we wschodniej części osiedla Felin. Przedstawiciel Rady Dzielnicy dopytywał ponadto o wniosek na zakup ze środków rezerwy celowej czujnika monitorującego stan zanieczyszczenia powietrza, jaki Rada złożyła do Urzędu Miasta. Dodatkowo Rada Dzielnicy wskazywała konieczność usprawnienia komunikacji pomiędzy Radą a wydziałami Urzędu Miasta Lublin. Na spotkaniu padły również pytania o planowane na terenie miasta budowy dwóch spalarni śmieci oraz o działania podejmowane przez Miasto na rzecz zmniejszenia zużycia energii.

Wydarzenie odbyło się 8 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecny był także Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejnym etapem Projektu będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.