W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Węglin Północny i Konstantynów

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Węglin Północny i Konstantynów
02.08.202213:01

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Tym razem Prezydent i jego Zastępcy spotkali się z mieszkańcami Węglina Północnego oraz Konstantynowa.

– Miasto na bieżąco poznaje potrzeby i wyzwania stojące przed każdą z dzielnic. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy z Radami Dzielnic oraz Radnymi Rady Miasta Lublin z poszczególnych okręgów. Jednak najcenniejsze informacje pochodzą z bezpośrednich kontaktów, czy też korespondencji prowadzonej z mieszkańcami. Najczęściej pojawiające się postulaty to te związane z inwestycjami, rozwijaniem terenów zielonych czy budowaniem wspólnoty lokalnej w obszarze aktywności kulturalnej i społecznej. Spotkania w ramach cyklu „Plan dla Dzielnic” pozwolą na określenie, które zadania są priorytetowe oraz stworzenie harmonogramów ich realizacji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas spotkania z mieszkańcami dzielnic Węglin Północny i Konstantynów poruszono m.in. tematy dostępności komunikacyjnej, budowy i remontów ulic oraz chodników, a także zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego.

Kwestia, na którą najczęściej wskazywali mieszkańcy Węglina Północnego to potrzeba remontów ulic w dzielnicy, zwłaszcza ul. Wertera, Zagłoby, Laury, Szwejka, Ofelii i Raszyńskiej. Uczestnicy spotkania zaproponowali, aby wspólnie z przedstawicielami Miasta ustalić harmonogram remontów ulic, które według nich potrzebują podjęcia prac w pierwszej kolejności. Poruszono także temat przeprowadzania bieżących napraw ubytków w drogach metodą z wykorzystaniem kruszywa. Padły również pytania o zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy, których nie udało się zrealizować. Mieszkańcy dopytywali o terminy ich realizacji. Ponadto zgłoszono potrzebę utworzenia nowych połączeń komunikacji miejskiej, które pozwoliłyby na lepsze skomunikowanie tej części Lublina z instytucjami pożytku publicznego, np. szpitalami. Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na konieczność rewitalizacji doliny Konopniczanki przy granicy z gminą Konopnica oraz utworzenia dodatkowych zbiorników retencyjnych. Poruszono również temat odwodnienia posesji przy ul. Szwejka oraz utrzymania zieleni na terenie dzielnicy. Podniesiono także kwestię bezpieczeństwa w dzielnicy oraz wyścigów ulicznych odbywających się przy Parku Handlowym Węglin i związanego z nimi nadmiernego hałasu. Ponadto Rada Dzielnicy Węglin Północny zawnioskowała o podjęcie działań mających na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy Radą a wydziałami Urzędu Miasta Lublin.

Mieszkańców dzielnicy Konstantynów interesowały natomiast głównie zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym. Poruszono m.in. temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Wojciechowskiej oraz al. Mazowieckiego i planowanej w tym miejscu budowy wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Podniesiono także kwestię zmiany planu w okolicy ul. Lipniak i przekształcenia istniejącego tu ciągu pieszo-jezdnego w ciąg pieszo-rowerowy, w związku z czym część mieszkańców tej okolicy ma problem z dojazdem do swoich posesji. Ponadto uczestnicy spotkania zwrócili się z prośbą o sfinansowanie trzech progów zwalniających przy ul. Struga, co przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy oraz o zainstalowanie kamer monitoringu miejskiego i ograniczenie prędkości na ul. Bohaterów Monte Cassino do 50 km/h, z uwagi na odbywające się w tym miejscu wyścigi uliczne.

Wydarzenie odbyło się 17 maja 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr IX w Lublinie przy ul. Struga 6. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecny był także Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Stanisław Kieroński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin oraz m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejnym etapem Projektu będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.