W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Więcej środków dla lubelskich dzielnic

Więcej środków dla lubelskich dzielnic
19.06.202312:47

O kolejny milion, czyli do 4,5 mln zł zwiększy się kwota zarezerwowana w tym roku na najpilniejsze naprawy i usprawnienia zgłaszane w ramach projektu „Plan dla Dzielnic”. To efekt spotkań i spacerów z udziałem radnych dzielnicowych, mieszkańców i mieszkanek. Zgodnie z deklaracją Prezydenta Miasta Lublin, dodatkowe środki finansowe trafią też do Rad Dzielnic – od przyszłego roku rezerwa celowa wzrośnie z 4,6 mln zł do ponad 8 mln zł.

– Podczas spotkań z radnymi dzielnicowymi, mieszkańcami i mieszkankami w ramach projektu „Plan dla Dzielnic” zdiagnozowaliśmy wiele tematów, które w prosty i szybki sposób możemy naprawić, odpowiadając na najpilniejsze, lokalne potrzeby. Dlatego do rezerwy „Plan dla Dzielnic” dokładamy więcej środków. Wniosek w tej sprawie trafi na najbliższą sesję Rady Miasta. Dotrzymując słowa, odnośnie stałego zwiększania środków przeznaczonych na inwestycje i projekty dzielnicowe, po przerwie związanej z pandemią i wojną w Ukrainie, od przyszłego roku zwiększamy kwotę rezerwy celowej, którą dysponują Rady Dzielnic do ponad 8 mln, czyli niemal dwukrotnie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze to specjalnie utworzona i uchwalana corocznie w budżecie miasta kwota przeznaczona na realizowane w dzielnicach budowy, remonty oraz naprawy czy podejmowane inicjatywy kulturalne i sportowe. O tym, na jakie zadania będą przeznaczone środki z rezerwy celowej decyduje Rada Dzielnicy. Dzięki temu bezpośrednio wpływa na jakość przestrzeni lokalnej oraz ma możliwość realizacji potrzeb wskazywanych przez mieszkańców i mieszkanek w ich najbliższym otoczeniu. Od przyszłego roku rezerwa celowa każdej z 27 dzielnic Lublina wzrośnie ze 170 tys. zł do 300 tys. zł.

Priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat mają wyznaczyć spotkania, spacery i warsztaty organizowane w ramach miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”. Pierwsze spotkania ruszyły w listopadzie 2021 r., a już w ubiegłym roku Miasto rozpoczęło realizację najpilniejszych postulatów zgłaszanych przez mieszkańców i mieszkanki podczas przeprowadzonych rozmów. Do tej pory na zadania te rozdysponowano kwotę około 4,6 mln zł. Część z nich zrealizowano we współpracy z Radami Dzielnic, które przeznaczyły na ten cel dodatkowo około 1,3 mln zł ze środków rezerwy celowej. Na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin planowane jest zwiększenie miejskich środków na realizację potrzeb wskazywanych w ramach wydarzeń „Plan dla Dzielnic” o 1,4 mln zł. Tym samym łączna kwota przeznaczona przez Miasto na zadania realizowane w ramach projektu wzrośnie do około 5,5 mln zł, z czego ponad 1 mln zł wydano już w 2022 r. Pierwotnie w budżecie Miasta na 2023 r. zarezerwowano na ten cel 2,2 mln zł, jednak wraz z kolejnymi wydarzeniami w dzielnicach i pojawiającymi się nowymi postulatami kwotę tę sukcesywnie zwiększano. Docelowo na zgłaszane w ramach „Planu dla Dzielnic” postulaty Miasto przeznaczy w tym roku blisko 4,5 mln zł.

– W ramach projektu, poza opracowywaniem strategii rozwoju każdej z lubelskich dzielnic, które posłużą do podejmowania działań w przyszłości, na bieżąco realizujemy najpilniejsze naprawy
i usprawnienia zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki Lublina. Już teraz widać efekty naszych spotkań i rozmów, m.in. poprawę nawierzchni kilkunastu ulic, remonty chodników czy wprowadzenie zmian zwiększających bezpieczeństwo na lubelskich drogach. Wiele z tych zadań zrealizowaliśmy dzięki ścisłej współpracy z Radami Dzielnic, które przeznaczyły na ten cel część środków ze swojej rezerwy celowej. Udało nam się wypracować dobrze funkcjonujący model działania oparty na partnerstwie, za co bardzo dziękuje przedstawicielom lokalnych społeczności – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Większość zgłaszanych podczas spotkań „Plan dla Dzielnic” postulatów dotyczy infrastruktury drogowej. Do tej pory udało się, m.in. poprawić nawierzchnię ulic: Jakubowickiej, Węglinek, Bocznej Siewnej, Trześniowskiej, Letniskowej, Modrej, Szarotkowej, Bełżyckiej, tzw. „starej” Nałkowskich, Palmowej, Izoldy, Łazienkowskiej, Przybylskiego oraz Lipeckiego. Prace objęły także odcinki ulic: Stary Gaj, Biskupie, Boya-Żeleńskiego, Strumykowej, Beskidzkiej, Żywieckiej i Poturzyńskiej. Ponadto wyremontowano ul. Junoszy, ul. Furmańską, ul. Jacyny-Onyszkiewicza i ul. Lazurową, a także wybudowano oświetlenie ciągów pieszych przy ul. Sokolej. Zrealizowano także remont chodników przy ul. Janowskiej do skrzyżowania z ul. Rąblowską i przy ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Maszynowej do schodów prowadzących do budynku przy ul. Odlewniczej 5, a także naprawę schodów przy ul. Jana Pawła II w pobliżu ronda Narodowych Sił Zbrojnych. W najbliższych miesiącach planowana jest kontynuacja prac na ul. Węglinek, a także ułożenie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Krwawicza, Piątkowskiego, Mineralnej, Skrytej, Dereniowej, Goździkowej, Firlejowskiej, Biskupińskiej, Słupian oraz Sempołowskiej. Prace obejmą również ul. Jagiełły, a także ul. Niepodległości, gdzie zostanie wykonana naprawa zatok oraz fragmentu ulicy wraz z pętlą autobusową. Dodatkowo planowana jest naprawa nawierzchni sięgacza ul. Wapiennej oraz remonty chodników lub ich odcinków w ulicach: 1 Maja, Szwajcarskiej, Glinianej i Pogodnej. W ramach projektu powstaną także nowe miejsca parkingowe w rejonie ulic: Kiepury, Legendy i Młodej Polski, Grabskiego oraz Siewnej. Zarezerwowano również środki na poprawę nawierzchni parkingów w ul. Biedronki i ul. Harnasie, a także budowę zatoki i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej. Ponadto ul. Ślaskiego zyska nowe oświetlenie, a przy ul. Sowińskiego powstaną nowe chodniki.

Wprowadzono także szereg zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa na lubelskich ulicach, w tym: opracowano projekt zmian organizacji ruchu, m.in. w pobliżu Hali Globus na czas odbywających się w tym miejscu wydarzeń sportowych, wykonano progi zwalniające i przejścia wyniesione w ciągu ul. Królowej Bony, wymalowano pasy wibracyjne przy przejściu dla pieszych na ul. Smorawińskiego w rejonie ul. Lipińskiego i ul. Kiepury, wykonano dodatkowe oznakowanie na przejściach dla pieszych na ul. Diamentowej oraz zamontowano progi zwalniające przy ul. Struga. Ogłoszono również konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu przy szkole Podstawowej nr 30 w celu poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

„Plan dla Dzielnic” to także mniejsze zadania, o które wnioskowali mieszkańcy, takie jak: poszerzenie dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51 na ul. Bursztynowej, zagospodarowanie skweru przy al. Racławickich 24 przy wsparciu LPEC S.A., montaż grilla dla mieszkańców ul. Firlejowskiej, czy prowadzenie prac porządkowych, m.in. na Skwerze im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i ul. Wspólnej. Ponadto planowane są nasadzenia na ulicach: Klonowa, Grabowa, Nałęczowska i Lipowa. Miasto przekazało również środki do placówek oświatowych na wykonanie niezbędnych prac remontowych, o które wnioskowali mieszkańcy, m.in. wymianę drzwi w Szkole Podstawowej nr 40, remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 oraz remont ogrodzenia przy 27 Liceum Ogólnokształcącym.

„Plan dla Dzielnic” to miejski projekt, którego efektem będzie stworzenie strategii rozwoju dla każdej z 27 dzielnic Lublina. Pierwszym, zakończonym już etapem były spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami. Odbyło się 13 otwartych spotkań dla wszystkich 27 dzielnic Lublina. Dyskusje trwały łącznie około 40 godzin, a uczestniczyło w nich blisko 600 osób. Rozmowy skupiały się najczęściej wokół tematów jakości dróg, organizacji ruchu, miejsc parkingowych, terenów zieleni, planowania przestrzennego, bezpieczeństwa, czy rozwijania działalności kulturalnej w dzielnicach. Kolejny etap to spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane są tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Do tej pory odbyło się 19 spacerów w 19 lubelskich dzielnicach. W wydarzeniach tych uczestniczyło blisko 1000 mieszkańców. W ciągu około 60 godzin, na trasie liczącej prawie 90 km poruszono blisko 300 tematów. Rozpoczął się także ostatni etap projektu, czyli warsztaty, które mają na celu podsumowanie wniosków z dotychczasowych spotkań oraz spacerów i opracowanie planów rozwoju dla poszczególnych dzielnic Lublina. Do tej pory odbyło się 13 warsztatów dla 13 dzielnic, w których uczestniczyło około 130 osób. Spotkania te trwały łącznie ponad 30 godzin. Do zakończenia projektu pozostało jeszcze 8 spacerów i 14 warsztatów dzielnicowych. Aktualne informacje o projekcie dostępne są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu.

Tylko w ramach narzędzi partycypacyjnych na działania w lubelskich dzielnicach w latach 2018-2022 Miasto wydało blisko 95 mln zł, a łączna wartość zadań realizowanych w bieżącej kadencji samorządu (od 2018 r.) sięga już około 400 mln zł (bez środków UE).

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń Plan dla Dzielnic

<

23.09.2023

>

Sierpień 2023

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4