W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dzielnice Kultury w roku 2024 - wyniki oceny formalnej

Dzielnice Kultury w roku 2024 - wyniki oceny formalnej
15.12.202316:59

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że na otwarty konkurs na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - Dzielnice kultury w roku 2024 wpłynęło 115 ofert.

Komisja dokonała oceny formalnej ofert z zastosowaniem karty oceny według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokonano oceny formalnej 114 ofert. Sto trzynaście ofert zostało ocenionych pozytywnie, jedną oceniono negatywnie. Jedna oferta została wycofana z konkursu.

Pliki do pobrania

Wydarzenia polecane