W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Informacje o programie

"Dzielnice Kultury" to zainicjowany w 2013 roku wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. "Dzielnice Kultury" stanowią odpowiedź na silne skupienie instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum, które zagraża pogłębianiem dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta. Cele strategiczne projektu to zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania oraz podniesienie kompetencji kulturowych lublinian. Program „Dzielnice Kultury” jest jednym z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020. W ciągu siedmiu edycji „Dzielnic Kultury” zrealizowano ponad tysiąc projektów.

Program daje możliwość powszechnego, nieskrępowanego uczestnictwa w kulturze zarówno w charakterze twórcy,
jak i odbiorcy, dlatego do realizowania propozycji w jego ramach zaangażowane są nie tylko organizacje pozarządowe, ale też grupy nieformalne czy osoby fizyczne. Projekty będące częścią programu więc tworzone i zrealizowane są przez mieszkańców dla mieszkańców. Szczególne znaczenie miały jubileuszowe edycje programu „Dzielnice Kultury”, dedykowane następującym po sobie obchodom Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej.

Program koordynowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Jego realizacją do 2019 roku zajmowały się trzy miejskie instytucje kultury - operatorzy programu: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” i Warsztaty Kultury w Lublinie. W 2022 roku operatorami programu były Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. W 2023 roku do grona operatorów programu dołączyła Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja.

Każdy z operatorów koordynuje program w konkretnych dzielnicach Lublina:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary; kontakt: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” (ul. Krańcowa 106), dzielnicekultury@ddkbronowice.pl.
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”: Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławinek, Sławin, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny, Zemborzyce; kontakt: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” (ul. Judyma 2a), s.gumiela@ddkweglin.pl.
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja: Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Rury, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią; kontakt: Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja (ul. Krakowskie Przedmieście 13/7), fundacja@kreadukacja.org.

Równolegle do działań operatorów realizowane są projekty dofinansowane przez Miasto Lublin w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu Kultury i sztuki oraz w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli tzw. "małe granty".

Każdy z operatorów programu koordynuje pracę w konkretnych dzielnicach miasta. W zależności od potrzeb i specyfiki danego obszaru tworzy od podstaw lub intensyfikuje prowadzone w nich działania kulturalne, dążąc do stworzenia kompletnej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej.

Edycje realizowane w latach 2022 – 2023  zostały poświęcone wyłącznie młodzieży w ramach świętowania tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Informacje na ten temat znajdują się na stronie Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Do pobrania