W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Gmina Lublin
Wartość całkowita: 1 344 946,96 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 344 946,96 PLN
Okres finansowania programu: 2014-2020
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014–2020
Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Termin realizacji: 01.08.2019 r. - 31.01.2022 r.
Tematyka: nauka i edukacja

Szkoła ćwiczeń będzie zespołem zaplanowanych działań szkół (szkół wiodących i szkół współpracujących) i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów. Szkoła ćwiczeń to szkoła, w której przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący – doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.
Projektem zostanie objętych 7 szkół współpracujących zlokalizowanych na terenie woj. lubelskiego (w tym 5 szkół prowadzonych przez Gminę Lublin i 2 szkoły z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich lub gmin wiejskich woj. lubelskiego).
 

Główne zadania w projekcie:
1. Wyposażenie pracowni przedmiotowych (pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, językowa, informatyczna i matematyczna) w 2 szkołach wiodących o wartości ok. 730 000,00 zł;
2. Rekrutacja szkół współpracujących i diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem;
3. Przygotowanie kadry szkoły ćwiczeń (szkolenia i kursy kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń z      
zakresu metod i form pracy dydaktycznej);
4. Wdrożenie szkoły ćwiczeń (m. in. sieci współpracy i samokształcenia, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne, praktyki studenckie);
5. Ewaluacja szkoły ćwiczeń.