W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Zamknij

logotypy

Drukuj stronę do PDF Podstawowe informacje

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki spójności.

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę finansowa 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań.

Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą obszaru funkcjonalnego miasta.

Środki przeznaczone na ZIT

Na realizację lubelskiego ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL) przewiduje środki w wysokości 105 405 932 Euro. Z czego na realizację zadań inwestycyjnych (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR) przeznaczona jest kwota 93 330 393 Euro.

Pozostała kwota w wysokości 12 075 539 Euro przewidziana jest na działania „miękkie” (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego - EFS).

Więcej informacji

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych: