W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Lubelskie Smakuj życie!, Lubelski Obszar Funkcjonalny i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Skład i zadania

Skład Rady ZIT LOF

Rada ZIT LOF składa się z szesnastu przedstawicieli organów wykonawczych gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (po jednym z każdej gminy) lub osób ich reprezentujących.

Aktualny skład:

 1. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin, Pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju. Przewodniczący Rady ZIT LOF.
 2. Pan Wiesław Pardyka - Burmistrz Miasta Nałęczów.
 3. Pan Waldemar Jakson - Burmistrz Miasta Świdnik.
 4. Pan Krzysztof Paśnik - Burmistrz Miasta Lubartów.
 5. Pan Mirosław Żydek - Wójt Gminy Konopnica.
 6. Pan Edwin Gortat - Wójt Gminy Wólka.
 7. Pani Teresa Kot - Wójt Gminy Jastków. Zastępca Przewodniczącego Rady ZIT LOF.
 8. Pan Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy Niemce.
 9. Pani Barbara Zdybel - Wójt Gminy Strzyżewice.
 10. Pan Ryszard Golec - Wójt Gminy Niedrzwica Duża.
 11. Pan Krzysztof Kopyść - Wójt Gminy Lubartów.
 12. Pan Jacek Anasiewicz- Wójt Gminy Głusk.
 13. Pani Magdalena Wójcik - Wójt Gminy Mełgiew.
 14. Pan Michał Cholewa - Burmistrz Miasta Piaski.
 15. Pani Magdalena Sałek-Lewczyk - Wójt Gminy Jabłonna.
 16. Pani Dorota Szczęsna - Wójt Gminy Spiczyn.

Zadania Rady ZIT LOF

Rada ZIT LOF pełni funkcję programowo - opiniodawczą. Do jej zadań należy w szczególności:

 1. Opiniowanie projektu Strategii ZIT LOF;
 2. Opiniowanie zmian Strategii ZIT LOF;
 3. Opiniowanie zmian kierunków realizacji ZIT LOF;
 4. Składanie propozycji w zakresie kierunków rozwoju LOF.

Rada ZIT LOF podejmuje swoje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. Wśród głosów "za" musi być głos oddany przez Lidera ZIT LOF tj. Gminę Lublin. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczacego Rady ZIT LOF może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady ZIT LOF osoby trzecie, jeżeli uzna, że ich kompetencje mogą być przydatne i niezbędne w pracach Rady.