W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekty Inwestycyjne

Projekty inwestycyjne realizowane w mieście mają istotne znaczenie zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki danego regionu, czy całego kraju. Właściwe przygotowanie, a następnie realizacja tego typu projektów jest przedsięwzięciem wysoce skomplikowanym, wymagającym posiadania wiedzy eksperckiej, a także znajomości szeregu regulacji. Realizacja projektów inwestycyjnych Lublina od lat wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki polityce skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich, w wielu dziedzinach, jak np. transport, infrastruktura drogowa czy kultura, nastąpiły znaczące zmiany.


Łączna wartość wsparcia uzyskanego przez Lublin na realizację inwestycji w okresie programowania 2007-2013 to ponad 1 225 000 000 PLN, w tym:

 • ponad 1 078 700 000 PLN stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej,
 • ponad 146 300 000 PLN to fundusze pozyskane ze środków krajowych.

   

  2007-2013 wykres obszary wsparcia

Diagram przedstawia wartość dofinansowania inwestycji Gminy Lublin w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w podziale na obszary wsparcia (wraz ze spółkami miasta):

 • 4 % w obszarze "dla inwestora"
 • 36,4 % w obszarze "drogi"
 • 0,1 % w obszarze "pomoc publiczna"
 • 4 %  w obszarze "kultura"
 • 8,4 % w obszarze "sport i rekreacja"
 • 1,5 % w obszarze "rewitalizacja"
 • 13,4 % w obszarze "środowisko"
 • 32,2 % w obszarze "transport publiczny"

Łączna wartość wsparcia uzyskanego przez Lublin na realizację inwestycji w okresie programowania 2014-2020 do chwili obecnej to ponad 1 513 000 000 PLN,  w tym:

 • ponad 1 156 000 000 PLN stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej,
 • ponad 357 000 000 PLN to fundusze pozyskane ze środków krajowych.

          wykres dofinansowania - perspektywa 2014-2020
Diagram przedstawia wartość dofinansowania inwestycji Gminy Lublin w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w podziale na obszary wsparcia

 • 25,2 % w obszarze "drogi"
 • 2,1 %  w obszarze "infrastruktura społeczna"
 • 1,6 % w obszarze "społeczeństwo informacyjne"
 • 4,3 % w obszarze "rewitalizacja"
 • 3,1 % w obszarze "środowisko"
 • 63,6 % w obszarze "transport publiczny"

Realizowane projekty są ściśle powiązane ze Strategią Rozwoju Miasta Lublina i w dużym stopniu przyczyniają się do realizacji zawartych w niej celów, a przede wszystkim do wzmocnienia pozycji  Lublina na tle miast o podobnym potencjale w Polsce i w Europie.  Inwestycje wpływają na dynamiczny rozwój Lublina na wielu płaszczyznach. Modernizowana jest infrastruktura komunikacji miejskiej, zwiększa się wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego (zakupy taboru), kontynuowany jest rozwój systemu zarządzania ruchem. Działania te przyczyniają się do poprawy dostępności komunikacyjnej nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych. Realizacja zaplanowanych projektów drogowych poprawi dostępność komunikacyjną Lublina oraz wyprowadzi ruch z centrum miasta m.in. w kierunku obwodnicy miasta. Poza inwestycjami w zakresie infrastruktury drogowej i transportowej miasto Lublin prowadzi również działania z zakresu rewitalizacji.