W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Aktywny powrót
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Wartość całkowita: 1 372 367,19 PLN
Okres finansowania programu: 2000-2006
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006
Priorytet: 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie: 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Termin realizacji: 1.06.2005 - 30.06.2006
Tematyka: polityka społeczna

Cel projektu:
Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublin.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu aktywności osób długotrwale bezrobotnych,
 • umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym powrót na rynek pracy,
 • wsparcie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych.

Uczestnicy: Projektem zostało objętych 529 osób, w tym 347 osób bezrobotnych do 12 miesięcy i 182 długotrwale bezrobotnych. Wśród uczestników 15 osób posiadało status osoby niepełnosprawnej. Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantował równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie. Projektem zostało objętych 307 kobiet oraz 222 mężczyzn.

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn do proponowanych działań w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej,
 • prace interwencyjne.

Rezultaty udziału w projekcie:

 • rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników,
 • podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
 • zdefiniowanie celów zawodowych,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.,
 • wypromowanie postaw przedsiębiorczości,
 • uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • zdobycie dodatkowych uprawnień,
 • podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
 • nabycie doświadczenia zawodowego,
 • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców.

 

projekt Aktywny powrót - logo EFS, UE