W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Alternatywy

Zasięg: krajowy
Lider projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Wartość całkowita: 3 000 980,41 PLN
Wartość dofinansowania: 3 000 980,41 PLN
Okres finansowania programu: 2000-2006
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006
Priorytet: 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie: 1.2. Perspektywy dla młodzieży
Termin realizacji: 1.02.2006 - 29.02.2008
Tematyka: polityka społeczna

Cel projektu:
Ograniczenie bezrobocia młodzieży z terenu miasta Lublina.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu aktywności bezrobotnej młodzieży,
 • wsparcie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży,
 • umożliwienie bezrobotnej młodzieży wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy:
Bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia zarejestrowana w MUP w Lublinie przez okres do 24 miesięcy oraz osoby bezrobotne poniżej 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Łącznie projektem zostanie objętych 714 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych.
Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rezultaty udziału w projekcie:

 • rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników,
 • podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
 • zdefiniowanie celów zawodowych,
 • nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.,
 • zdobycie dodatkowych uprawnień,
 • podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
 • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców,
 • uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • nabycie doświadczenia zawodowego,
 • wypromowanie postaw przedsiębiorczości.

W dniu 20 marca 2008r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przeprowadzona została konferencja prasowa upowszechniająca osiągnięte rezultaty projektu „Alternatywy”. Z ramienia MUP w Lublinie w konferencji udział wzięli Artur Seroka – rzecznik prasowy MUP w Lublinie, Edyta Zwierz – Referat Projektów i Programów, Agnieszka Bicz – Referat Projektów i Programów. Uczestniczący w konferencji dziennikarze reprezentowali lokalne media: Kurier Lubelski, Radio eR, Radio Lublin i Radio Eska.

 

projekt Alternatywy - logo EFS, UE